Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats för personer som behöver miljöombyte och rekreation och för att närstående ska få möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse har inte syftet att tillgodose behovet av tillsyn för att förälder ska kunna arbeta.

Korttidsvistelse kan ges både regelbundet och i akuta situationer.

Korttidsvistelse ska kunna ordnas i korttidsboende eller i en stödfamilj. För att vistas på korttidsboende eller hos en stödfamilj måste du först få ett beslut hos kommunens LSS-handläggare

Kommunen kan erbjuda korttidsvistelse på korttidsboende för funktionsnedsatta på följande platser: Gästis och Skogsgatan

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: