Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service riktar sig till dig som behöver omfattande stöd och hjälp för att kunna lämna ditt föräldrahem och skapa ett eget hem. Det stöd som du behöver utformas efter dina behov.

Om du inte vill bo i en av kommunen anvisad bostad kan du själv söka dig till det område du önskar och ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det innebär att du själv ansvarar för ditt boende och kan bestämma var du vill bo. Det stöd och den hjälp du behöver i ditt hem kan du givetvis ansöka om via LSS eller socialtjänstlagen, SoL. 

Gruppbostad

I gruppbostaden har var och en sin egen lägenhet. I direkt anslutning finns gemensamma utrymmen och personal som arbetar både på dagen och på natten.

Den som bor i gruppbostad har rätt att få stöd till exempel med att planera, sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter och att ha kontakt med familj, god man och andra viktiga personer.

Servicebostad

En servicebostad är en egen lägenhet med möjlighet till stöd från en personalgrupp enligt överenskommelse utifrån dina behov. Du har också tillgång till ett gemensamt utrymme i närheten för kontakt med personal och övriga som bor i servicebostaden.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är en av kommunen anvisad bostad som har en viss fysisk grundanpassning. Det stöd och den hjälp du behöver i denna bostad ansöker du om via LSS eller socialtjänstlagen, SoL. 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: