Bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som på grund av sitt omfattande omvårdnadsbehov inte kan bo hos sina föräldrar, har möjlighet att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar. 

Denna insats ersätter inte på något sätt ditt föräldraansvar utan ska fungera som ett kompletterande stöd till dig när ditt barn på grund av sitt funktionshinder har ett mycket stort omvårdnadsbehov. Du har fortfarande vårdnadshavarens ansvar och försörjningsplikt.

Sidan uppdaterades

2016-04-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Handläggare för ansökningar enligt LSS

telefontid: 08:00-09:30
måndag-onsdag och fredag

Personer vars efternamn
börjar på A - L
Christina Andersson
0660-26 53 29
Skicka e-post

Emma Abrahamsson
0660-886 06
Skicka e-post

Personer vars efternamn
börjar på M - Ö
Carina Nilsson
0660-26 54 08
Skicka e-post

Karin Johansson
0660-882 39
Skicka e-post