Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Avlösarservice

Avlösarservice är en insats som regleras enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avlösarservice i hemmet skall göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Avlösarservice kan ges som en regelbunden insats eller som en lösning vid akut behov. Insatsen omfattar omvårdnad av de dagliga personliga behoven som den enskilde har svårt att klara själv samt att komma ut bland andra människor.

Om LSS

LSS är en rättighetslag som ska ge funktionshindrade möjlighet att leva som andra människor.

LSS omfattar personer med:

  • utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd
  • bestående och betydande begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed omfattande behov av stöd och service.  

Sidan uppdaterades

2020-02-12

Sidansvarig: