Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Funktionsnedsättning

Kommunens välfärdsförvaltning ger stöd och service för att underlätta svårigheter i din vardag på grund av en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara stöd och hjälp för att klara ett eget boende eller anpassat arbete/sysselsättning. Du kanske behöver stöd för att delta i samhällslivet och ta del i olika fritidsaktiviteter.

För att få information om vad du kan få hjälp med kan du vända dig till en LSS-handläggare eller biståndshandläggare på omsorgsenheten. Där kan du få veta hur det går till att ansöka om stöd och service.  Insatserna ska ge dig en god vård och omsorg samt göra det möjligt för dig att delta i samhällets gemenskap på samma villkor som andra.

Du som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd och hjälp i din vardag, kan ha rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialtjänstlagen (SoL)

Alla har rätt att ansöka om stöd enligt SoL och få sitt behov bedömt av en biståndshandläggare. Insatserna utformas efter ditt behov, det kan till exempel vara hemtjänst, boendestöd, kontaktperson, ledsagning eller särskilt boende.

Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om 10 specifika insatser till vissa personer med funktionshinder. Även när du har rätt till insatser enligt LSS kan du ha rätt till stöd enligt socialtjänstlagen, SoL.

Sidan uppdaterades

2019-06-05

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

Mer information

Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen

LSS-guidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LSS information på olika språk