Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

MST - Multi Systemisk Terapi

MST betyder Multi Systemisk Terapi och är en intensiv öppenvårdsinsats som utförs på uppdrag av socialtjänsten. MST vänder sig till familjer som har barn i åldern 10-17,5 år som har ett utåtagerande eller självdestruktivt beteende såsom kriminalitet, missbruk, aggressivitet, allvarliga skolproblem eller har ett riskfyllt beteende.

Familjen får en egen terapeut som träffar familjen i deras hem flera gånger i veckan på tider som passar familjen och deras livssituation. Insatsen pågår under en tidsbegränsad period på 4-6 månader. MST-teamet finns även tillgängligt för familjen att nå dygnet runt, via telefon eller personligt stöd, vid krissituationer där de behöver råd och stöd.

MST-terapeuten arbetar intensivt med att stärka föräldrarna/vårdnadshavarna så att familjen på egen hand skall kunna hitta lösningar för att bemöta och handskas med de problem som uppstår med deras barn. Familjen och MST-terapeuten samarbetar med andra viktiga personer för familjen i de olika system som finns runt barnet/ungdomen. Det kan vara släktingar, vänner, personal på skola och fritidsförvaltning, polis m fl. Syftet med MST-insatsen är att tillsammans med familjen och de påverkande system som finns runt barnet/ungdomen nå positiva förändringar som är hållbara över tid.

Det som är viktigast vid en MST-insats är att det finns vuxna som är beredda att axla ett föräldraansvar och arbeta aktivt själva för att uppnå en positiv förändring.

Ansökan sker via Mottagningsgruppen tfn 0660-888 07.

För mer information om insatsen kontakta teamledare Paula Nilsson på
tfn 073-270 44 57 eller via e-post.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: