Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal till par, familjer och ensamstående, som har problem i nära relationer och vill göra en förändring.  Redan separerade par med vårdnads- och umgängesproblem till exempel styvfamiljer kan vända sig till familjerådgivningen för att bearbeta uppkomna svårigheter.

Till familjerådgivningen kommer vuxna i alla åldrar och i olika skeden i livet, med olika sexuell läggning eller etniskt ursprung.  

Hör av dig för råd och samtal

Familjerådgivarna är socionomer med kvalificerade vidareutbildningar med särskild inriktning på relationer och arbetar dagligen med samlevnadsproblem. Varje samtal tar cirka 1,5 timme och kostar inget. Vid behov kan tolk anlitas.

Välkommen att ringa om du önskar tid för samtal, fråga om råd eller få mer information. När familjerådgivarna är upptagna kan du lämna namn och telefon på telefonsvararen så ringer de upp dig.

Sekretess

Familjerådgivningen bygger på frivillighet. Det förs inga journaler och den som inte vill tala om sitt namn har rätt att vara anonym

Familjerådgivningen omfattas av sträng sekretess. Det man talar om stannar hos familjerådgivaren. I vissa speciella situationer kan sekretessen brytas. De viktigaste undantagen från sekretess är följande:

 • Tystnadsplikten bryts om familjerådgivaren får veta att ett barn utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Familjen behöver då mer hjälp. (Undantag med stöd i 14 kap 1 § Socialtjänstlagen ).
 • Familjerådgivaren har begränsad vittnesplikt och behöver vittna endast vid särskilt grova brott. (Undantag med stöd i 36 kap § 5 Rättegångsbalken).

Om samtalen

De flesta par kan någon gång få det svårt i sin relation. Förhållandet kan köra fast och det kan vara svårt att tala om problemet. Paret önskar göra en förändring. Ibland kan lyckas man med samtalsstöd att göra en förändring. Ibland går det inte.

Andra par har redan bestämt sig för att skilsmässa är enda lösningen och vill ha hjälp att ta sig igenom den svåra processen. Målet är att förhindra en destruktiv skilsmässa. Föräldrar får också hjälp att hantera vårdnads- och umgängesproblem som kan uppstå i samband med skilsmässa och erbjuds stöd i sitt fortsatta föräldraskap.

Vanliga anledningar att söka hjälp hos familjerådgivningen

 • Ni vill utveckla er relation på ett tidigt stadium i syfte att förebygga problem
 • Ni har svårt att prata med varandra
 • Din partner har hittat en annan
 • Ni bråkar för ofta
 • Sex fungerar inte
 • Du har inga känslor kvar för din partner
 • Ni grälar och det blir även våldsamheter ibland
 • Du står inte ut med att svärföräldrar lägger sig i
 • Det har blivit så tomt sedan barnen flyttat
 • Din partner är svartsjuk och litar inte på dig
 • Din partner missbrukar alkohol-droger-sex-spel m.m.
 • Ni ska kanske skiljas.
 • Ni båda eller någon av er har bestämt sig för skilsmässa
 • Samarbetet kring barnen fungerar inte efter skilsmässan

Första samtalet

Vid första samtalet får var och en berätta vad som är problemen. Därefter kommer man tillsammans med familjerådgivaren överens om vilka problem man vill jobba med och hur ofta samt när vi sedan ska träffas. Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid. Varje samtal tar cirka 1,5 timme.

Samtalen syftar till:

 • Att ni ska få tala och lyssna på varandra på ett mer tillfredställande sätt
 • Att ni lättare kan förstå och acceptera er själva och varandra
 • Att tala om hur man vill att det ska fungera i relationen
 • Att komma fram till vad som hindrar er från att lösa era problem och konflikter
 • Att söka lösningar som tar hänsyn till allas behov
 • Att upptäcka vad som redan är små steg i rätt riktning och se hur man kan ta fler
 • Att uppmuntra och stödja er i arbetet med att göra förändring
 • Att ni ska fortsätta dialogen och utvecklingen av er relation när ni avslutat samtalen hos familjerådgivningen. 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Boka nytt besök eller lämna återbud

Siv Byström Arnqvist
Familjerådgivare
0660-886 87

Tony Jakobsson
Familjerådgivare
0660-886 89

Besöksadress

Vegagatan 22
891 88 Örnsköldsvik