Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Familjehem

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma. Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver. Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.

Vem kan bli familjehem?
Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Tiden som familjehem varierar från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Vad förväntas av familjehem
Som familjehem är man en del i det tredelade föräldraskapet där föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har man tät kontakt med barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare. Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/ behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste man vara beredd på att delta i dessa kontakter.

Ekonomisk ersättning
Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande.

Så anmäler du intresse
Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben. Gör en intresseanmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. Alla familjehem genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen.

Gemensam familjehemsorganisation är en del av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks arbete med rekrytering av samt utbildning och vid behov stöd för familjehem. Till dem vänder du dig om du har frågor kring att bli familjehem. Läs mer via Gemensam familjehemsorganisation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om familjehemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testa dig själv - är du en familjehemsförälder?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktfamilj och kontaktperson

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj är, precis som ett familjehem, en helt vanlig familj som får i uppdrag att låta ett annat barn eller ungdom bo hos sig i kortare perioder. Även en kontaktfamilj ska utredas innan ett uppdrag kan påbörjas. Kontaktfamiljen får ersättning i form av arvode och omkostnad, på samma sätt som ett familjehem.

Barn och ungdomar kan beviljas kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker hjälp. Kontaktfamiljens uppdrag är att ge stimulans och stöd utifrån det aktuella barnets specifika behov. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen en eller ett par helger i månaden.

Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som har tid och möjlighet att engagera sig i en annan människa. Det är viktigt att du är en trygg och stabil person som har fyllt 18 år.

Som kontaktperson träffar man ett barn, ungdom eller vuxen en eller flera gånger i veckan. Man träffas och gör något tillsammans, t.ex. promenader, fikar, utflykter, teater eller kanske en idrottmatch. En viktig uppgift kan vara att bryta den enskildes isolering genom gemenskap, hjälp till fritidverksamhet, samt ge råd och stöd i vardagssituationer. Som kontaktperson får man en viss ekonomiskersättning i form av arvode och omkostnad. Ersättningen kan variera utifrån omfattning och hur krävande uppdraget bedömning vara.

Familjeberättelser
I socialstyrelsens familjeberättelser möter du personer som gör en insats för barn på olika sätt. Läs mer om hur du kan hjälpa ett barn eller ungdom och anmäla ditt intresse. Du finner mer information genom att klicka dig vidare på bilden nedan.

Bli familjehem

Är du eller din familj intresserad av att hjälpa ett barn eller ungdom, på kort eller lång sikt genom att bli familjehem, gör en intresseanmälan till gemensam familjehemsorganisation. Gör en intresseanmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Är du eller din familj intresserad av att hjälpa ett barn eller ungdom, på kort eller lång sikt? Anmäl ditt intresse via intresseanmälan nedan eller hör av er till oss inom rekryteringsgruppen.

Jag/vi är intresserad av att bli * (obligatorisk)


Sidan uppdaterades

2020-09-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Rekryteringsgruppen
Skicka e-post

Annica Lindqvist
Kontaktfamilj och kontaktperson SoL
0660-881 89
073-275 45 76

Ann-Sofie Lundbäck
Kontaktfamilj och lontaktperson SoL
0660-886 14
073-043 35 51

Emmeli Ögren
Kontaktfamilj och kontaktperson SoL
0660-880 92
072-246 12 16

Kristina Jensstad
Kontaktpersoner LSS, Ledsagare, Avlösare och Stödfamilj LSS
0660-886 64
070-306 24 38

Lisbeth Wallin
Kontaktpersoner LSS, Ledsagare, Avlösare och Stödfamilj LSS
0660-886 01
070-370 57 16