Familjecentral i Örnsköldsvik

Hösten 2018 kommer en familjecentral att starta på Fröjastigen 1 i Örnsköldsvik. Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun samarbetar för att starta verksamheten.

Vad är en familjecentral?

Familjecentraler finns runt om i landet och bör minst innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Det ska vara frivilligt och gratis att besöka familjecentralen. De som arbetar på familjecentralen jobbar för att förstärka det som familjer mår bra av och att förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Vilka är familjecentralen till för?

Det är en mötesplats för blivande föräldrar och barnfamiljer. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar, barn och deras föräldrar.

Vilka möter man som besökare på familjecentralen?

På familjecentralen arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans. Förutom förskollärare, barnmorska, sjuksköterska och socialsekreterare kan det till exempel finnas kurator och fritidsledare.

Vad kan man göra på en familjecentral?

Barn och föräldrar kan komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer. Man kan prata med de som jobbar på familjecentralen om funderingar i familjesituationen eller kring att vara förälder. Man kan delta i aktiviteter, samlingar, informationsträffar och verksamhet som familjecentralen erbjuder.

På vilket sätt kan familjecentralen bidra till ökad hälsa?

Föräldrar är de som har störst betydelse för sitt barns hälsa och utveckling. Varje barn har också rätt till föräldrar som tar ett grundläggande ansvar.

Sidan uppdaterades

2019-02-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Magnus Haglund
Kommundirektör
0660 - 883 00
Skicka e-post

Anna-Lena Lundberg
Primärvårdsdirektör Region Västernorrland
070-258 82 00
Skicka e-post