Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om att säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv.

Faderskap ska fastställas för alla barn vars föräldrar är ogifta. Det görs genom en faderskapsutredning samt en skriftlig bekräftelse av faderskapet hos kommunens familjerättsgrupp.

När barnet är fött skickar Skatteverket en underrättelse till familjerättsgruppen som därefter kontaktar modern. Det går också bra att föräldrarna själva tar kontakt. Faderskap/föräldraskap går även att bekräfta under graviditeten. Då tar föräldrarna själva kontakt med familjerättsgruppen, senast graviditetsvecka 36. Detta för att familjerätten ska ha möjlighet att hinna boka in en tid för besök innan barnet kommer. Faderskapsutredningar rörande födda barn prioriteras i första hand.

Observera att föräldrar som inte är folkbokförda i Örnsköldsvik när barnet föds ska vända sig till den kommun där de är folkbokförda för fastställande av fader- eller föräldraskap.

DNA-test
Ibland råder det osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet. Faderskapet kan då fastställas med hjälp av DNA-test som görs hos familjerätten. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Assisterad befruktning
Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning, ska intyg om att mannen samtyckt till den assisterade befruktningen finnas med i faderskapsutredningen. Intyget skrivs av den behandlande IVF-kliniken.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård ska föräldraskapet fastställas. Det görs på samma sätt som för heterosexuella, ogifta par oavsett om kvinnorna är gifta eller inte.

Om den assisterade befruktningen inte har skett inom svensk sjukvård så gör familjerättsgruppen en utredning för att försöka fastställa faderskapet. Går inte faderskapet att fastställa har barnet endast en förälder i juridisk mening. Om det finns en partner som vill bli förälder och vårdnadshavare, finns möjlighet att ansöka om adoption av närstående hos tingsrätten. Tingsrätten begär då ett yttrande från familjerättsgruppen om adoptionen är till barnets bästa.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Om föräldrarna är överens kan de i samband med att de besöker familjerätten för att bekräfta faderskap/föräldraskap anmäla om gemensam vårdnad. Familjerätten meddelar då detta till Skatteverket. 

Om Du har frågor eller funderingar rörande faderskap/föräldraskap och samarbetssamtal – kontakta någon av socialsekreterarna på familjerättsgruppen. 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: