Du är här:

Barn- ungdom och familjeteamet

Målgruppen är familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år som efter utredning av socialsekreterare bedöms ha behov av stöd. Syftet är att öka barns, ungdomars och familjers psykiska och fysiska välbefinnande genom att erbjuda behovsanpassade stöd/behandlingsinsatser.

Stödet utformas utifrån individens och familjens behov och kan innefatta möten och samtal kring kommunikation, relationer, anknytning, impulskontroll, gränssättning, samt känslohantering.

Exempel på metoder som används är MI, rePULSE, Beardslee och Marte Meo.

Utöver detta finns även ungdomsboendestöd som riktar sig till ungdomar i åldrarna 16-20 år som bor i eget boende.

Ansökan om stöd via Barn-, ungdom och familjeteamet görs via Mottagningsgruppen, tfn 0660-888 07, eller via aktuell socialsekreterare.

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
0660-888 07

Du kan ringa mottagningsgruppen:
måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-11:30 och 13:00-15:00,
onsdag 10-11:30

Telefontid 17 juni - 16 augusti
10:00-11:30

Skicka e-post till mottagningsgruppen
Vi läser mail på vardagar.

Postadress:
Mottagningsgruppen
Välfärdsförvaltningen - Social utredning
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Social beredskap
Vid akuta situationer, all tid utanför kontorstid, ring 0660-888 07.