Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Stöd till familjen

Ibland kör relationer fast och samarbetet med partnern slutar fungera. Då kan en en utomstående, neutral, part vara till hjälp för att komma vidare och lösa tvister som uppstår.

Inom välfärdsförvaltningen finns socialsekreterare i familjerättsgruppen som arbetar med frågor gällande separation, vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsgruppen sköter även faderskapsutredningar och adoptionsärenden,

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är insatser som stöd för unga och deras familjer när barnet eller ungdomen för kortare eller längre tidsintervaller och av olika anledningar, behöver få stöd och stimulans i en annan miljö.

För att stärka kontakten samt förbättra kommunikationen och samspelet mellan barn och föräldrar, för att därigenom stimulera till positiva förändringar, finns familjeteamet för familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år.

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig: