Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Trygg ungdom

I Örnsköldsvik har vi ambitionen att ta ansvar för varandra och för våra unga. Genom att ”bry dig” i tid, kan ditt agerande vara det som gör skillnad. Om du känner oro för din egen situation, för en kompis, en ungdom i din närhet eller din egen tonåring – tveka inte att använda dig av de kontakter du ser på denna sida.

Polis

Polisen finns tillgänglig för att gripa in vid misstanke om brott eller vid våldsamma situationer. Var försiktig som privatperson, ingrip inte i bråk eller i slagsmål. Ring omedelbart vid självmordsrisk eller fara för någons liv. Tipsa polisen om du har kännedom om förekomst av droger.

Fältarna

Finns på platser där ungdomar är, på skolor, på stan, i fritidsgårdar eller vid olika ungdomsarrangemang. Du känner igen dem på sina jackor med ”Fältarna” upptryckt på ryggen.

Ring eller ta kontakt med fältarna för kortare kontakt av stöd och råd då det gäller ungdomar. Om fältare kontaktar dig som föräldrar kanske de träffat på din ungdom berusad eller i riskfyllt sammanhang. Ta deras signal om din ungdom på allvar och dra nytta av deras råd – de vill ditt barns bästa.

Fältarna samarbetar med flera aktörer; polis, skola, fritidsgårdar och socialtjänst. Fältarna samordnar även Vuxna på stan som är en organiserad form för vuxna att finnas ute vid ungdomsarrangemang. Syftet med vuxna på stan är främst att skapa en trygg utomhusmiljö för våra ungdomar att vistas i.

Föräldrastöd

Vill du ha någon att rådfråga kan du ringa Föräldrastödstelefonen på onsdag och torsdag kl.13.00-14.00. Du får ringa helt anonymt om du önskar. Den du når fram till med ditt samtal har kunskaper som hjälper dig komma fram till hur du ska förhålla dig till den ungdom som du är orolig för eller komma fram till viktiga beslut som du har att fatta. Samtalspartnern kan lotsa dig vidare till annan hjälp, vid behov.

www.familjepeppen.se är en föräldrastödjande informationsportal för alla  föräldrar med kunskap och länkar för föräldrar. Där presenteras datum för mötesplatsen After Work och dess olika teman och föreläsningar som innehåller bra information, ibland för småbarnsföräldrar och föräldrar till tonåringar och ger tillfälle att träffa andra föräldrar.

På den här sidan finns mer stöd i drogfrågor för dig som förälder.

Behandlingsteamet

Ger dig svar på frågor om droger och misstanke om missbruk men framför allt kan du få hjälp ur ditt eller din närståendes beroende av cannabis. Hit kan du vända dig anonymt från 13 års ålder och uppåt. 

Mottagningsgruppen

Finns under kommunens socialtjänst och har till uppgift att ta emot orosanmälningar som rör barn och ungdom, men också ge råd och stöd till dig som har frågor, är orolig för ungas situation eller känner dig rådvill som förälder. 

Brå Örnsköldsvik, Brottsförebyggande rådet

Brå Örnsköldsvik arbetar för att öka tryggheten i Örnsköldsvik i alla miljöer och åldersgrupper. Arbetet utgår från den politiskt beslutade policy och strategi för trygghet och säkerhet och utförs i samverkan mellan flera aktörer; kommun, polis, näringsliv och ideella föreningar. Läs mer om Brå Örnsköldsvik.

Sidan uppdaterades

2021-02-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Områdespoliser
Ida: 070-225 57 21
Pierre: 072-745 89 40
Karin: 076-119 70 08
Peter: 070-689 26 05

Fält- och Stödteamet
Skicka e-post till fältgruppen

Anette Nordström, 073 - 275 10 89
Annica Larsson, 070-343 60 25

Läs mer om Fältgruppen här

Föräldrastödstelefon
0660-885 85
onsdag och torsdag
kl.13.00-14.00

Behandlingsteamet
076-142 82 67
Skicka e-post

Mottagningsgruppen
0660 - 888 07

Stödcentrum för unga brottsutsatta
073-274 85 21

Elevhälsan, skolkuratorer och skolsköterska.
via kommunens växel
0660 - 880 00

Ungdomsmottagningen
0660 - 891 05 
Skicka e-post

Läs mer om ungdomsmottagningen här

Samtalsbyrån för unga
0660 - 88 795
Skicka e-post

Läs mer om Samtalsbyrån här

Brå Örnsköldsvik
Birgitta Edin-Westman
Utvecklingsstrateg
Tillväxtavdelningen
Örnsköldsviks kommun och
Samordnare för Brå Örnsköldsvik
073 - 274 62 83
Skicka e-post

Mer information

Föräldraförening mot narkotikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
föräldrainfo om alkohol

Tonårsparlörenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
frågor och svar om ungdomar och alkohol