Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kunskapsfördjupning Spela roll

Spela roll! handlar bland annat om att uppmärksamma barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder narkotika. Men vad menar vi med dricker för mycket? Det finns en del olika begrepp och definitioner som används i olika sammanhang.

Att växa upp
Barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik kan påverkas genom en ökad risk för oro, depression och ångest och löper också en högre risk att utveckla utåtagerande beteende. Men vi vet också att barn som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och ansvarstagande vuxna. Hur och var man får råd och stöd kan du läsa om under rubriken Vägar till hjälp.

Hur många är barnen?

Det finns många olika skattningar på hur många barn som växer upp i familjer där riskbruk eller missbruk förekommer. De procentsatser man kommer fram till varierar men med en sak gemensamt - barnen är många.

I USA år 2000 har man skattat att 29 procent av alla barn under 18 år växer upp i en familj där det förekommer missbruk eller beroende och i en undersökning i 16 europeiska länder år 1998 var skattningen 7-12 procent av alla barn under 15 år.

I Sverige år 2008 har man gjort en skattning att 20 procent av alla barn växer upp i en familj där minst en av föräldrarna är riskkonsumenter (se definitionen ovan). 2013 publicerades resultat från analyser av registerdata om barn som anhöriga. Där konstaterar man att 11 procent av barnen födda 1987-1989 hade minst en förälder som vårdats inneliggande på sjukhus på grund av alkoholmissbruk under deras barndom. I en annan svensk studie som också publicerades 2013 har man frågat ett slumpmässigt urval av 1 000 16-19-åringar. Studien visar att 20 procent av respondenterna hade föräldrar med problematisk alkoholkonsumtion, 44 procent uppgav att någon i deras närhet dricker för mycket och 10 procent uppgav att andras alkoholkonsumtion har påverkat dem negativt.

Riskkonsumtion

När man pratar om riskkonsumtion så handlar det både om hur mycket man dricker totalt (antal liter) och hur man dricker. Det varierar också mellan undersökningar vilka mått man använder.

I CANs Monitor-mätningar ställs frågan hur ofta man vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst en flaska vin (75 cl) eller 5 snapsglas sprit (25 cl) eller 4 burkar starköl/starkcider eller 6 burkar folköl. Att dricka så mycket vid ett och samma tillfälle definieras som intensivkonsumtion. Att vara riskkonsument innebär att man dricker en genomsnittlig mängd alkohol som motsvarar minst 14 standardglas i veckan om man är man och minst 9 om man är kvinna och/eller att man intensivkonsumerar, enligt definitionen ovan, minst en gång i månaden. Ett standardglas motsvarar ungefär ett glas vin eller en liten starköl. Alla mått gäller vuxna, för unga används samma definitioner men andra mått.

Missbruk och beroende

Det finns olika skalor och metoder för att ställa en alkoholdiagnos. Ett exempel är DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som används för att definiera både missbruk och beroende. Om minst tre av påståendena nedan uppfylls inom en 12-månadersperiod ställs diagnosen alkoholberoende:

  • Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd på grund av påtagligt minskad effekt.
  • Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
  • Använder till exempel alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
  • Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
  • Mycket tid ägnas åt att få tag på till exempel alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
  • Viktiga aktiviteter på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc. överges eller minskas på grund av bruket.
  • Bruket av exempelvis alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Vägar till hjälp

För barn som lever i en familj där någon dricker för mycket eller använder narkotika

Stödgrupper finns i de flesta kommuner och Drugsmart.com har gjort en stödgruppskarta med kontaktuppgifter. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) har också samlat massor av bra kunskap och länkar som gäller barn som anhöriga. På Drugsmart.com finns också fakta, filmer och berättelser som du kan ta del av. Det finns en rad organisationer som kan ge både information, råd och stöd till exempel BRIS, Jourhavande kompis, Killfrågor.se, Kuling.nu, Maskrosbarn, Tjejjouren.se och UMO.

För vuxna som har någon i sin närhet som dricker för mycket

Örnsköldsviks kommun och även landstinget erbjuder stöd till vuxna anhöriga, kontakta socialtjänsten för att få information om hur det ser ut där du bor. Det finns också nationella självhjälpsgrupper, t ex ACA och Al-Anon. Anhöriga mot droger erbjuder rådgivning och har kurser för anhöriga.

För dig som misstänker att du dricker för mycket  

Det finns olika definitioner för och sätt att mäta om man har en riskabel alkoholkonsumtion. Det kan du läsa mer om under rubriken Att dricka för mycket. Det finns ett antal olika verktyg på nätet som du kan prova, till exempel Alkoholprofilen för att se om du dricker för mycket och Alkoholhjälpen om du vill göra något åt din alkoholkonsumtion. Vill du hellre ringa någon kan du prova med Alkohollinjen 020-84 44 48 eller IOGT-NTOs Alkoholrådgivning 020-80 80 80.

För dig som vill veta mer så finns det webbplatser med information om barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket; Drugsmart, Glömda Barnen, JUNIS, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner

Sidan uppdaterades

2019-12-16

Sidansvarig: