Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Spela Roll-kampanjen:10-16 feb 2020

Var med du också - Du Spelar Roll!

”Spela Roll!” är en nationell kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. I Örnsköldsviks kommun uppmärksammas även psykisk ohälsa och våld, då detta tyvärr också ofta förekommer i dessa sammanhang.

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket, har psykisk ohälsa och/eller utövar våld. Forskning visar att barn som växer upp i familjer med missbruk/psykisk ohälsa/våld och som får stöd av någon vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och ansvarstagande vuxna.

Schema för veckan 2020

Under Spela Roll-veckan 2020, besöker Maskrosbarn oss samt anordnas aktiviteter av samverkansparter för veckan. Schemat uppdateras kontinuerligt.

Måndag - torsdag
Besök av Maskrosbarn i alla åk 7

Måndag 10 februari
18.00-20.00, Nolaskolans Aula
Att växa upp med en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter en för våld

En inspirerande föreläsning som fokuserar på förändringsmöjligheter och unga människors kraft

I den här föreläsningen får ni ta del av vår föreläsares egen historia om att vara barn till en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter en för våld. Föreläsaren beskriver sin egen resa till att må bra, släppa kontrollen över sin förälder och inse att den har rätt att må bra – även om föräldern inte gör det. Föreläsningen innefattar även en beskrivning av Maskrosbarns verksamhet och möten med de hundratals ungdomar som vi årligen kommer i kontakt med.

Välkommen - vi bjuder på fika!

Tisdag 11 februari
8.15-11.00 Fullmäktigesalen
Fortbildningstillfälle för socialtjänsten med Maskrosbarn: Barnkonventionen Spelar roll

Föreläsningen bygger på barn och ungas egna upplevelser, önskemål och tankar kring barnrättsperspektivet inom olika processer på socialtjänsten. Några områden vi berör är: bemötande, delaktighet, information, miljö stöd och samverkan. Vi fokuserar på förändringsmöjligheter och ger konkreta tips, checklistor och verktyg som hjälper er att förbättra ert arbete med barns delaktighet och rättigheter i stort.

Riktar sig framförallt till medarbetare och chefer inom socialtjänsten samt förtroendevalda.

Anmälan: Välfärdsförvaltningens utbildningskalenderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samverkansparter

Örnsköldsviks kommun: välfärd, kultur/fritid, bildning/elevhälsan
Ideella organisationer: Svenska kyrkan Själevads församling, Rädda Barnen, Junis, Unf, NBV, Centrumkyrkan Bjästa och Elimkyrkan

Välkommen att medverka – DU spelar Roll!!

Sidan uppdaterades

2020-02-04

Sidansvarig: