Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

ACT – att hantera stress och främja hälsa

Samtalsbyrån och ungdomsmottagningen i Örnsköldsvik arrangerar återkommande kursen "ACT – att hantera stress och främja hälsa". Kursen riktar sig till dig som fyllt 16 år och vill förebygga stress och stärka välmående. För närvarande är inte startdatum för nästa kurs bestämt.

Kursinnehåll
Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy” (ACT). En modell som fått goda resultat i England och som även använts med framgång i en svensk studie. Följande frågor kommer kursdeltagarna att arbeta kring:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi minska risken för depression eller utmattningsdepression?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.
  • Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot det liv vi vill leva.

Kursupplägg
Kursen ges vid fyra tillfällen, varje kurstillfälle är två timmar. Träffarna är en gång/vecka. Gruppens storlek är begränsad till max 10 personer. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Kursen är gratis.

Kursledare
Susann Wikström, beteendevetare/samtalsbehandlare vid Samtalsbyrån och Ulrika Vermcrantz, barnmorska vid Ungdomsmottagningen. Båda har genomgått gruppledarutbildning i programmet ACT, vilket är utvecklat av leg. psykolog Fredrik Livheim i samarbete med Forum- Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Sidan uppdaterades

2020-01-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Susann Wikström, Samtalsbyrån,
tfn 0660-887 95
susann.wikstrom@ornskoldsvik.se

Ulrika Vermcrantz, Ungdomsmottagningen,
tfn 0660-891 05
ungdomsmottagningen.ornskoldsvik
@rvn.se