Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Fältgruppen

Fältgruppen är kommunens förebyggande och uppsökande verksamhet som vänder sig till kommunens ungdomar i åldern 13-20 år. Fältgruppen i Örnsköldsvik jobbar, tillsammans med andra aktörer, för att ge kommunens unga en bra tonårstid.

Verksamheten består av två heltidsanställda fältarbetare som arbetar uppsökande och förebyggande och erbjuder frivilligt stöd. Det frivilliga stödet handlar om uppsökande verksamhet i ungdomsmiljöer, såsom vid ungdomsgårdar, skolor samt vid evenemang. De arbetar även rådgivande och ger stöd till unga och deras föräldrar.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med andra aktörer som skolor, fritidsgårdar, föreningar etc. Fältverksamheten kan också ge information på föräldramöten kring trender och tendenser bland ungdomar, bland annat rörande Internet, droger, festplatser.

Fältarna vill vara en positiv kraft ute bland ungdomar och kan också ge råd och stöd individuellt, alternativt hjälpa till rätt instans.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer, både dag och kvällstid för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt.

Fältgruppen har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet, vilket innebär ett ansvar att agera i de fall man befarar att en ungdom far illa.  

Sidan uppdaterades

2019-02-07

Sidansvarig:

Besöksadress

Fältgruppen
Fabriksgatan 25
891 33 Örnsköldsvik