Överförmyndaren

I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Örnsköldsvik har vi en politiskt vald överförmyndarnämnd och ett kansli.

Överförmyndarnämndens och kansliets uppgift är att, med stöd av bestämmelser i föräldrabalken, utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt

Även överförmyndarens verksamhet kontrolleras. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och gör inspektioner hos kommunens överförmyndare.

Sidan uppdaterades

2019-02-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Överförmyndarens kansli
Skicka e-post
090-16 61 00 (kundtjänst)

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 09.00-11.30.

Överförmyndarenheten i Umeåregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök

Mer information