Överförmyndaren

I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Örnsköldsvik har vi en politiskt vald överförmyndarnämnd och ett kansli.

Överförmyndarnämndens och kansliets uppgift är att, med stöd av bestämmelser i föräldrabalken, utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt

Även överförmyndarens verksamhet kontrolleras. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och gör inspektioner hos kommunens överförmyndare.

Sidan uppdaterades

2019-02-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Överförmyndarens kansli
telefontid
måndag, onsdag, torsdag 
09:30 - 11:30
Skicka e-post

Helena Andersson
0660-887 08

Eva Westin
0660-885 97

Jens Hjalmarsson
0660-882 09

Camilla Dahlberg Kinnunen
0660-881 73

Anna Svensson
0660-886 58

Charlotte Sjöblom
0660-881 24

Hanna Sandén
0660-887 87
(handlägger ärenden för ensamkommande barn)

Hanna Wallin
Stabschef
Skicka e-post

Annika Westin
Överförmyndarnämnden
Skicka e-post

Svante Lundberg
Överförmyndarnämnden
Skicka e-post

Roger Sandström
Överförmyndarnämnden (Ersättare)

Maud Gustavsson
Överförmyndarnämnden (Ersättare)

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök

Mer information