Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

God man för flyktingbarn som kommer ensamma

Lagen om god man för ensamkommande barn reglerar i vilka fall en god man ska tillsättas för ett ensamkommande utländskt barn under 18 år, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som trätt i vårdnadshavarens ställe. Det är Migrationsverket som avgör om en vuxen som medföljer barnet kan erkännas som företrädare för barnet.   

Mottagande myndighet ansöker om god man


När ett barn kommer till Sverige utan förmyndare, ska den myndighet som först kommer i kontakt med barnet anmäla till överförmyndaren om behov av god man.

Om barnet har fyllt 16 år ska han eller hon skriftligen godkänna begäran om att god man förordnas. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen. Gode mannen har alltså ett uppdrag med samma rättsliga behörighet som en förälder men inte den faktiska vårdnaden om barnet.  

Överförmyndaren utser god man


Anmälan om behov av god man görs till överförmyndaren i den kommun där den underårige vistas. Det är överförmyndaren som förordnar om god man. Beslutet ska ske så snart det är möjligt. Ett offentligt biträde kan utses för barnet för sökande av asyl. Det kan alltså samtidigt finnas både en god man och ett offentligt biträde.  

Den som ska bli god man för ensamkommande barn ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Dessutom bör den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket. Att vara god man för flyktingbarn innebär, förutom flera besök och träffar med barnet, många kontakter med bland andra socialsekreterare och det offentliga biträdet.  

Särskilt förordnad vårdnadshavare


Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige och fortfarande är under 18 år ska socialtjänsten ta upp frågan om särskilt förordnad vårdnadshavare. När tingsrätten har beslutat om särskilt förordnad vårdnadshavare har överförmyndaren tillsyn över förmyndarskapet, inte över vårdnaden. Godmanskapet enligt lagen om ensamkommande barn är alltså en tillfällig lösning.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Överförmyndarens kansli
Skicka e-post
090-16 61 00 (kundtjänst)

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 09.00-11.30.

Överförmyndarenheten i Umeåregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök

Mer information