Du är här:

God man för flyktingbarn som kommer ensamma

Lagen om god man för ensamkommande barn reglerar i vilka fall en god man ska tillsättas för ett ensamkommande utländskt barn under 18 år, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som trätt i vårdnadshavarens ställe. Det är Migrationsverket som avgör om en vuxen som medföljer barnet kan erkännas som företrädare för barnet.   

Mottagande myndighet ansöker om god man


När ett barn kommer till Sverige utan förmyndare, ska den myndighet som först kommer i kontakt med barnet anmäla till överförmyndaren om behov av god man.

Om barnet har fyllt 16 år ska han eller hon skriftligen godkänna begäran om att god man förordnas. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen. Gode mannen har alltså ett uppdrag med samma rättsliga behörighet som en förälder men inte den faktiska vårdnaden om barnet.  

Överförmyndaren utser god man


Anmälan om behov av god man görs till överförmyndaren i den kommun där den underårige vistas. Det är överförmyndaren som förordnar om god man. Beslutet ska ske så snart det är möjligt. Ett offentligt biträde kan utses för barnet för sökande av asyl. Det kan alltså samtidigt finnas både en god man och ett offentligt biträde.  

Den som ska bli god man för ensamkommande barn ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Dessutom bör den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket. Att vara god man för flyktingbarn innebär, förutom flera besök och träffar med barnet, många kontakter med bland andra socialsekreterare och det offentliga biträdet.  

Särskilt förordnad vårdnadshavare


Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige och fortfarande är under 18 år ska socialtjänsten ta upp frågan om särskilt förordnad vårdnadshavare. När tingsrätten har beslutat om särskilt förordnad vårdnadshavare har överförmyndaren tillsyn över förmyndarskapet, inte över vårdnaden. Godmanskapet enligt lagen om ensamkommande barn är alltså en tillfällig lösning.

Sidan uppdaterades

2017-02-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Överförmyndarens kansli
telefontid
måndag, onsdag, torsdag 
09:30 - 11:30
Skicka e-post

Helena Andersson
0660-887 08

Eva Westin
0660-885 97

Jens Hjalmarsson
0660-882 09

Camilla Dahlberg Kinnunen
0660-881 73

Anna Svensson
0660-886 58

Charlotte Sjöblom
0660-881 24

Hanna Sandén
0660-887 87
(handlägger ärenden för ensamkommande barn)

Hanna Wallin
Stabschef
Skicka e-post

Annika Westin
Överförmyndarnämnden
Skicka e-post

Svante Lundberg
Överförmyndarnämnden
Skicka e-post

Roger Sandström
Överförmyndarnämnden (Ersättare)

Maud Gustavsson
Överförmyndarnämnden (Ersättare)

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök

Mer information