Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Förmyndare för barn

Huvudregeln är att båda föräldrarna är vårdnadshavare och förmyndare. De utövar gemensamt förmyndarskapet för sina barn som är under 18 år. De som har den rättsliga vårdnaden om sina barn är också förmyndare, så kallade legala förmyndare.  

Om barnet mister en av sina föräldrar, fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan anledning inte kan vara förmyndare för sitt barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir därigenom automatiskt förmyndare för barnet, om inte tingsrätten beslutar annorlunda.  

Om den som är förmyndare inte själv kan klara förmyndarskapet kan tingsrätten, vid behov, förordna en medförmyndare.

Förälderns ansvar

Föräldrarna ska tillvarata barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Föräldrarna företräder sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter och kan fritt förvalta sitt barns tillgångar, till barnets bästa, dock under överförmyndarens allmänna tillsyn. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning.  

Om föräldrarna inte tillvaratar barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga gentemot barnet. Barnets medel ska användas till barnets utgifter, inte till föräldrarnas. Föräldrar har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får aldrig skänkas bort.

Sidan uppdaterades

2015-10-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Överförmyndarens kansli
Skicka e-post
090-16 61 00 (kundtjänst)

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 09.00-11.30.

Överförmyndarenheten i Umeåregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök