Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

För dig som behöver god man, förvaltare

Du kan få god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden inte längre kan bevaka din rätt i samhället. Det kan vara att du inte längre klarar av att sköta din personliga omvårdnad, din ekonomi och egendom eller i övrigt bevaka dina rättigheter och intressen.

När man fyller 18 år blir man myndig oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Föräldrarna upphör då att vara vårdnadshavare i juridisk mening. Enligt föräldrabalken kan man då få en god man förordnad sig.

För att få god man behöver någon kunna intyga att du har ett behov av en god mans stöd. Det kan till exempel kurator, socialsekreterare, biståndshandläggare eller behörig personal på ditt boende göra. 

Du godkänner din god man

Du har inte rätt att själv bestämma vem som ska vara din gode man men du har möjlighet att föreslå en person som du känner och litar på. Överförmyndaren undersöker i sådana fall om personen i fråga är lämplig som god man. Har du inget eget förslag kan överförmyndaren ge dig förslag på en lämplig god man. Du har rätt att träffa den föreslagna personen, innan du bestämmer dig för om du samtycker till valet av god man.

Om du inte längre behöver god man

Om du inte längre behöver god man kan du själv, eller tillsammans med din gode man, ansöka om att godmanskapet för dig ska upphöra. Ansökan skickar du till tingsrätten. De ser till att förmedla din ansökan mellan varandra. Överförmyndaren utreder och tingsrätten fattar beslut om godmanskapet kan avslutas.

Ansöka om god man eller förvaltare

Du kan själv, eller som anhörig, ansöka om god man eller förvaltare. Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan också anmäla behov av god man eller förvaltare. Ansökan görs via blanketter nedan som sedan skickas in till Överförmyndarens kansli:

Blankett: Egen eller anhörigs ansökan om god man, förvaltarePDF

Blankett: Anmälan från socialtjänst, hälso- och sjukvård om behov av god manPDF

Vill du veta mer?

För mer information kan du skicka e-post till överförmyndarens kansli eller kontakta någon av oss på kansliet.

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Överförmyndarens kansli
Skicka e-post
090-16 61 00 (kundtjänst)

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 09.00-11.30.

Överförmyndarenheten i Umeåregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök