Du är här:

Ekonomiskt stöd, försörjningsstöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker för att försörja dig själv och din familj har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd från kommunen. Försörjningsstöd är det som tidigare kallades för socialbidrag.

Detta ska du göra innan du söker försörjningsstöd

 • Du måste aktivt söka arbete om du är arbetslös och vara anmäld på Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik.
 • Du måste söka alla bidrag du har möjlighet att få exempelvis bostadsbidrag, pension, sjukpenning, eller underhållsstöd. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om hur du söker bidragen.
 • Om du betalar avgift för barnomsorg/hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag.
 • Om du är sambo/gift/registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Du som studerar och har rätt till studielån eller har eget företag har normalt inte rätt till försörjningsstöd.

Så här beräknas försörjningsstöd

Försörjningsstödet är behovsprövat och ett tillfälligt komplement till den egna/familjens inkomst och andra ekonomiska förmåner. I första hand har var och en ett eget ansvar att tillgodose sina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd m.m.).

Försörjningsstödet ska garantera att du och din familj får en skälig levnadsnivå. Ansökan prövas utifrån dina/din familjs individuella omständigheter. Biståndet ska utformas på ett sådant sätt att du/din familj ska kunna klara din/er ekonomi själv i fortsättningen.

Hur mycket du/din familj kan få i försörjningsstöd beror på familjens storlek och hemmavarande barns ålder. I Örnsköldsviks kommun tillämpas riksnormen vid uträkning. Det innefattar dels personliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och hygien samt läkarvård, dels hushållskostnader i form av förbrukningsvaror, dagstidning/tv/telefon, hushållsström och hemförsäkring.

Du som söker försörjningsstöd måste bland annat lämna uppgifter om alla dina inkomster, utgifter och tillgångar. Vid beräkning av försörjningsstöd tas hela hushållets inkomster och tillgångar i beaktning.

Inkomster som minskar bidraget

 • Lön
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjuk- eller aktivitetsersättning
 • Sjukpenning
 • Studiebidrag/studiemedel
 • Pension
 • A-kassa/Alfakassa
 • Föräldrapenning
 • Etableringsersättning
 • Vårdbidrag/handikappersättning
 • Insättningar/Swish
 • Övriga inkomster (livränta, aktieutdelning, överskjutande skatt, övriga familjemedlemmars inkomst, hyra från inneboende)

Kostnader som tas med i beräkningen

 • Boendekostnad (sökande med egen fastighet ska fylla i "Fastighetsbilaga" för beräkning av boendekostnad)
 • El (elnät)
 • El (elhandel)
 • Fackförening
 • Arbets-/planeringsresor
 • Barnomsorg
 • Hemförsäkring
 • Bredband
 • Fibernät
 • A-kassa
 • Sjukvård inom högkostnadsskydd
 • Medicin inom högkostnadsskydd

Tillgångar ska redovisas i ansökan

 • Bankmedel, aktier, obligationer, fonder, kontanter
 • Bostadsrätt, villa, fastighet
 • Fritidshus
 • Bil/husbil
 • Båt, MC, husvagn, skoter
 • Konst, smycken eller andra tillgångar som kan säljas
 • Företag

Sidan uppdaterades

2019-10-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter

För dig som inte har en handläggare och vill ha information och rådgivning
Via telefon: 0660-880 00
mellan 07.30-16.15
Skicka e-post

Via besök i vår reception på
Nygatan 16.
Öppettider: måndag-fredag
07.45-11.30, 12.30-16.30 (15.45 sommartid)

För dig som har en handläggare
Kontakta din handläggare under telefontiden måndag, tisdag, torsdag och fredag 08.30-09.30.

Besöksadress

Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik