Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vanliga frågor om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd.

Vem kan beviljas ekonomiskt bistånd?

Den som inte själv kan tillgodose sitt och sin familjs behov av försörjning kan beviljas ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bistånd är den sista utvägen och du har alltid eget ansvar att försöka ordna din situation.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner ska ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör handläggaren en utredning för att bedöma din rätt till bistånd innan beslut fattas. Handläggningstiden är cirka 10 dagar från att din ansökan är komplett. Din ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. Din ansökan prövas individuellt.

Du ska alltid ansöka om de ersättningar du har rätt till, exempelvis A-kassa, sjukpenning, bostadsbidrag, föräldrapenning, aktivitetsstöd, mm. Är du 65 år eller äldre och du har låg- eller ingen pension så du kan försörja dig, ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Har du tillgångar kan du normalt inte få ekonomiskt bistånd. Det kan exempelvis gälla sparade bankmedel, aktier, fordon, fastighet eller andra värdesaker.

Vad behöver jag göra för att få ekonomiskt bistånd?

Om du är arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen, aktivitetsrapportera samt aktivt söka alla arbeten du kan klara av. Om du inte kan arbeta måste du styrka detta med en läkarbedömning som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen vid ditt första ansökningstillfälle kommer du att få en tid på Arbetsmarknadsenheten. Där kommer du att få träffa en handläggare som ska hjälpa dig att hitta en närmare väg till självförsörjning. Vill du läsa mer om Arbetsmarknadsenheten, klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte deltar i din planering med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten riskerar du att få avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Hur kan jag ansöka om ekonomiskt bistånd?

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst. För att kunna ansöka via vår e-tjänst behöver du ha Bank ID eller Mobilt Bank ID. Det kan du göra här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ni är två som gör en gemensam ansökan måste båda kunna logga in med Bank ID eller Mobilt Bank ID.

Ansöker du om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst har du möjlighet att följa ditt ärende och får en avisering via mail eller SMS om du uppgivit din mailadress och telefonnummer vid första ansökan.

Har du inte möjlighet att göra din ansökan digitalt kan du göra det via en pappersblankett som finns att hämta i vårt kontaktcenter på Nygatan 16.

Till vad kan jag beviljas ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd beviljas enligt en norm som regeringen har bestämt.

I normen ingår personliga kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Barnförsäkring
 • Hälsa och hygien

Till detta läggs det till gemensamma hushållskostnader:

 • Förbrukningsvaror
 • Information och kommunikation

Ekonomiskt bistånd utgår även till rimliga kostnader för:

 • Bostad
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Fackförenings-/a-kasseavgift

Ekonomiskt bistånd kan även utgå till:

 • Läkarvård
 • Barnomsorg
 • Medicin inom högkostnadsskydd.

Du ska kunna styrka dina kostnader med hyreskontrakt/fastighetsbilaga och fakturor.

Hur beräknas ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd prövas månadsvis. I socialtjänstens beräkningar ingår gifta, sambor och registrerade partner samt barn som bor hemma och som föräldrarna är försörjningsskyldiga för.

Genom att lägga ihop riksnormen med de utgifter du har för exempelvis boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlem i fackförening och arbetslöshetskassa får man vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad.

Hushållets behov av ekonomiskt bistånd får man genom att dra ifrån eventuella inkomster och bidrag.

Vad behöver jag lämna för uppgifter när jag ansöker om ekonomiskt bistånd?

På ansökningsblanketten framgår det att du vid en första ansökan måste inlämna följande:

 • Ekonomisk översikt från din bank. Är ni flera i hushållet ska ni lämna in ekonomisk översikt från er alla. Har ni flera banker ska in redovisa ekonomisk översikt från alla banker ni har.
 • Kontoutdrag från alla era konton tre månader bakåt i tiden
 • Hyreskontrakt

Det är viktigt att spara alla underlag på de utgifter du eventuellt kommer att ansöka för eventuella kontroller.

Din handläggare kan även begära in andra uppgifter om det är nödvändigt för att din ansökan ska kunna utredas.

Kan ni hjälpa mig med bostad?

Socialtjänsten har inga egna bostäder och kan endast i mycket särskilda fall hjälpa till med boende. Den som är i behov av ett boende måste själv försöka lösa sin boendesituation.

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag är studerande?

Studerande ska i första hand försörja sig genom CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och ha ekonomiskt bistånd istället.

Uppstår en akut situation görs en bedömning om det kan bli aktuellt med tillfälligt ekonomiskt bistånd. Under studieuppehåll på sommaren kan du eventuellt ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du ska då vara inskriven på Arbetsförmedlingen från första dagen du inte är studerande, ha sökt alla jobb du har möjlighet att få i god tid och ha gjort vad du kan för att försörja dig själv. Om du blir berättigad till ekonomiskt bistånd under sommaren kommer du att behöva delta i planering med vår Arbetsmarknadsenheten för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Det är viktigt att man som studerande med studiemedel planerar sin ekonomi då man vet att man kommer att bli utan inkomst en period.

Kan jag få ekonomiskt bistånd under sommaren?

Om du studerar och är i behov av ekonomiskt bistånd under sommaren behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen från första dagen du inte är studerande. Du behöver också ha sökt alla jobb du har möjlighet att få i god tid och ha gjort vad du kan för att försörja dig själv. Detta gäller både om du sedan tidigare är aktuell på Enheten för ekonomiskt bistånd eller inte.

Du kommer att behöva visa din handläggare vilka arbeten du har sökt och en bedömning kommer att göras om du har ansökt tillräckligt med jobb för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du inte sedan tidigare är aktuell på Enheten för ekonomiskt bistånd, och blir berättigad ekonomiskt bistånd, kommer du att behöva delta i planering med vår Arbetsmarknadsenhet för att ha fortsatt rätt till ekonomiskt bistånd.

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har eget företag?

Nej, ekonomiskt bistånd utgår inte till egenföretagare eller eventuella skulder som uppkommit vid en sådan verksamhet. Är du egenföretagare, och är i behov av ekonomiskt bistånd, behöver du avsluta ditt företag och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande.

Kan jag få ekonomiskt bistånd till tandvård?

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnad för tandvård om du haft försörjningsstöd i 10 månader eller mer under en sammanhängande period om det är en planerad tandvård. Du ska då ta kontakt med din socialsekreterare för att få en kostnadsförslagsblankett innan du går till din tandläkare.

Om du är i behov av akut tandvård ansöker du det genom att lämna in kvitto på utförd behandling. Det måste framgå på kvittot att tandvården har varit akut.

Kom ihåg att du har eget ansvar att betala din tandvård. Enheten för ekonomiskt bistånd påtar sig inget betalningsansvar för din tandvård. Om du inte är berättigad till försörjningsstöd kommer du inte att beviljas tandvård. Här finns mer information om ekonomiskt bistånd till tandvårdPDF.

Kan jag få ekonomiskt bistånd till glasögon?

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnad för glasögon om du haft försörjningsstöd i 10 månader eller mer under en sammanhängande period. Du ska då ta kontakt med din socialsekreterare för att få en kostnadsförslagblankett innan du går till din optiker.

Kan jag behöva betala tillbaka det ekonomiska biståndet som jag har fått?

Ja, du kan behöva betala tillbaka beviljat bistånd om du lämnat felaktiga eller undanhållit uppgifter vid ansökningstillfällena.

Du kan också bli återbetalningsskyldig om du fått för mycket ekonomiskt bistånd på grund av att din handläggare har gjort fel och borde ha förstått att det var felaktigt. Om du fått ekonomiskt bistånd mot villkor om återbetalningen ska du förstås också betala tillbaka det.

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter vid din ansökan om försörjningsstöd kan du bli polisanmäld för bidragsbrott.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med mitt beslut?

Du kan överklaga ditt beslut inom tre veckor efter du delgivits beslutet. Du lämnar din överklagan skriftligt till din socialsekreterare eller till Kontaktcenter på Nygatan 16.

Sidan uppdaterades

2020-06-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter

För dig som inte har en handläggare och vill ha information och rådgivning
Via telefon: 0660-880 00
mellan 07.30-16.15
Skicka e-post

Via besök i vår reception på
Nygatan 16.
Öppettider: måndag-fredag
07.45-11.30, 12.30-16.30 (15.45 sommartid)

För dig som har en handläggare
Kontakta din handläggare under telefontiden måndag, tisdag, torsdag och fredag 08.30-09.30.

Besöksadress

Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik