Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Ansökan och överklagan

Ansökan

När du ansöker om försörjningsstöd ser vi gärna att du gör det digitalt via vår
e-tjänst. Läs noga igenom informationen innan du loggar in. Tänk på att samla ihop uppgifter om dina inkomster och utgifter som du vill ta upp i din ansökan. Du kan endast göra en ansökan om försörjningsstöd per kalendermånad i e-tjänsten.

Från den 18 mars 2019 kan du enkelt göra din ansökan direkt från datorn, surfplattan eller mobiltelefonen och där följa ditt ärende från ansökan till beslut. Du kommer till e-tjänsten genom att klicka på länken härlänk till annan webbplats.

För att kunna använda e-tjänsten krävs att du loggar in med e-legitimation och fyller i ansökan fullständigt. Både du och din make/maka/partner/sambo behöver
e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans.

Förbered dig/er genom att ordna ett BankID, Mobilt BankID eller ett id-kort utfärdat av Skatteverket. Det vanligaste sättet är att du kontaktar din bank. Har du Internetbank så kan du enkelt skaffa en e-legitimation på fil till din dator. Det finns också e-legitimation på kort och vissa utgivare kan även erbjuda e-legitimation i mobiltelefon. Har du inte Internetbank kan du skaffa e-legitimation genom Skatteverket.

Om du har lämnat in din ansökan via vår e-tjänst så kan du följa ditt ärende där.

När du registrerat mobilnummer och e-postadress i e-tjänsten får du en avisering när en ny händelse har skett i ditt ärende (till exempel när ett beslut är taget eller en utbetalning gjorts).

Nyansökan

När du ansöker för första gången (nyansökan) behöver du bifoga:

  • Ekonomisk översikt från alla i hushållet - det vill säga en förteckning över alla dina konton hos din/dina bank/banker.
  • Bankkontoutdrag från samtliga konton tre (3) månader tillbaka i tiden.
  • Hyreskontrakt och den senaste hyresavin, alternativt underlag för dina boendekostnader via en fastighetsbilagaPDF.

Så här tar du fram dina underlag

Ekonomisk översikt
Du hittar den ekonomiska översikten i din internetbank. ”Ekonomisk översikt” är en sida där du kan se alla konton, eventuella fondkonton och lån som du har. Har du inte möjlighet att logga in får du kontakta din bank.

Kontoutdrag
Logga in på Internetbanken, om du har möjlighet till det, och skriv ut ett kontoutdrag för alla konton du har. Kontoutdrag för tre (3)hela månader före den månad som du ansöker för ska redovisas. Även barn och ungdomars konton ska redovisas. Har du inte möjlighet att logga in kan du kontakta din bank.

Hyreskontrakt/sammanställning av boendekostnader
Om du hyr din bostad behöver du inkomma med ett underskrivet hyreskontrakt. Är du inneboende så kan ni skriva ett inneboendekontrakt. Exempel på inneboendekontrakt finns på internet. Hemmavarande ungdomar beviljas vanligtvis ingen hyreskostnad. Om du bor i hus eller bostadsrätt hänvisas du att inkomma med fastighetsbilaga.

Om du inte har tillgång till skrivare kan du låna dator och skrivare vid vårt Kontaktcenter på Nygatan 16. Glöm inte att ta med e-legitimation (eller bankdosa).

Återansökan

När du gör en återansökan behöver du inte bifoga några underlag. Vid förändrade förhållanden är det viktigt att du meddelar detta till din handläggare samt i din ansökan.

Kontroll och komplettering

Det är viktigt att du spar dina underlag om inkomster och utgifter som tas upp i din ansökan i minst tre (3) månader, eftersom du kan bli ombedd att lämna in alla underlag vid en kontroll eller komplettering. Du är då skyldig att lämna in dessa underlag för att visa att de uppgifter du fyllt i på blanketten är riktiga. Lämnar du felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan det innebära att du får ett felaktigt beslut. Beviljas du bidrag på felaktiga grunder kan du bli återbetalningsskyldig och det kan leda till en polisanmälan om misstanke om bedrägeri. Vi genomför regelbundna kontroller.

Ansökan via pappersblankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du även i fortsättningen lämna in din ansökan via pappersblankett. Observera att den nya blanketten ser annorlunda ut. Din ansökan behöver vara fullständigt ifylld, det vill säga att alla uppgifter vi frågar efter behöver vara besvarade för att vi ska kunna behandla den. Är ansökan ofullständig kan inte ärendet behandlas förrän kompletteringar inkommit – alternativet är att du får avslag.
Nyansökan om försörjningsstödPDF
Återansökan om försörjningsstödPDF

Beslut

När utredningen är klar får du ett beslut som du kan läsa i e-tjänsten där det framgår om din ansökan har beviljats eller avslagits. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut direkt till det bankkonto du har angivit. Observera att du behöver ansöka för varje månad du behöver försörjningsstöd. Vid varje ansökningstillfälle görs en ny utredning och ett nytt beslut fattas.

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till Förvaltningsrätten. Lämna in din överklagan till Enheten för ekonomiskt bistånd. Information om hur du överklagar framgår i beslutet.

Det kostar inget att överklaga ett beslut.

Legitimation

I dina kontakter med oss behöver du alltid kunna uppvisa giltig legitimation. Detta gäller oavsett om du ska träffa våra handläggare eller besöka vårt Kontaktcenter.

Sidan uppdaterades

2021-03-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter

För dig som inte har en handläggare och vill ha information och rådgivning
Via telefon: 0660-880 00
kl. 07.30-16.15
Skicka e-post

Via besök i vår reception på
Nygatan 16.
Öppettider: måndag-fredag
07.45-11.30, 12.30-16.30
(sommartid 07.45-11.30, 12.30-15.45)

För dig som har en handläggare
Kontakta Kontaktcenter via telefon 0660-880 00 kl. 07.30-16.15. Du kan få information om ditt ärende eller lämna information till din handläggare att du vill bli kontaktad.

Via besök i vår reception på Nygatan 16.
Öppettider: måndag-fredag 07.45-11.30, 12.30-16.30 (sommartid 07.45-11.30, 12.30-15.45)

Besöksadress

Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik