Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Ekonomi, försörjningsstöd och stöd vid arbetslöshet

Vid olika tillfällen i livet, och av olika anledningar, kan vi alla, för en kortare eller längre tid, bli beroende av samhällets stöd. Det kan handla om problem med ekonomi, arbetslöshet eller oförmåga att ta tillvara sin rätt och sina intressen.

Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt har rätt att söka ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstödet är behovsprövat och ett tillfälligt komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Kommunen erbjuder även budget- och skuldrådgivning som kan bidra till att hitta utvägar ur en trasslig ekonomi.

Ibland räcker den egna förmågan inte till att vare sig sköta ekonomi eller att bevaka sina rättigheter. Då kan en god man, förvaltare eller förmyndare träda in i den personens ställe.

När steget till den öppna arbetsmarknaden är alltför stort kan kommunen, i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa, erbjuda individuellt anpassat arbete.

Sidan uppdaterades

2019-10-30

Sidansvarig: