Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Uppgifter om dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ses som en enklare form av bouppteckning och ska ske inom två månader från dödsdagen.

När en person har avlidit ska enligt lag upprättas en bouppteckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – en sammanställning av tillgångar och skulder – och lämna in till Skatteverket. Om den avlidne inte hade större tillgångar än att det finns 5 000 kronor kvar när begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet är betalda så kan en dödsboanmälanPDF göras istället.

Socialtjänsten kan kostnadsfritt hjälpa dig att upprätta en dödsboanmälan och lämna den till Skatteverket för registrering. Ett hembesök kan bli aktuellt i samband med utredning och innan boet är avvecklat.

Exempel på undantag;

 • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord kan detta vara skäl för att istället upprätta en bouppteckning.
 • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
 • Vid tveksamhet, liksom om det kan bli aktuellt med efter arv när den efterlevande maken avlider, bör dödsboanmälan undvikas.

Tänk på att:

 • Om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart.
 • Säga upp hyresavtal, försäkringar och abonnemang.
 • Kontakta fordringsägare och be om anstånd för betalning av fakturor och skulder i avvaktan på bouppteckning eller dödsboanmälan.
 • Om det finns flera dödsbodelägare/arvingar och dödsboet kommer att skötas av en delägare ska fullmakt undertecknas av samtliga delägare/arvingarna.
 • Boka ett hembesök med Socialtjänsten innan ni börja tömma bostaden.

Socialtjänsten behöver tillgång till nedanstående handlingar för sin utredning.

 1. Dödsfallsintyg med släktutredning (beställs från skattemyndigheten,
  tfn 0771-567 567)
 2. Kopia av senaste självdeklarationen, samt eventuella bilagor
 3. Uppgift om kontanter på dödsdagen, även kontanter i eventuellt bankfack
 4. Tillfälligt kontoutdrag från bank, från en månad innan dödsdagen och framåt och fram till inlämnat av ansökan
 5. Kapital- och räntebesked/all engagemang i bank, detsamma gäller för maka/make
 6. Uppgift om eventuella försäkringar.
 7. Hyreskostnad, sista hyran
 8. Offert eller räkning på begravningskostnader eventuell minnestund/gravsten
 9. Fullmakt att företräda dödsboet
 10. Testamente
 11. Äktenskapsförord
 12. Bouppteckning efter nyligen avliden make/maka
 13. Om den avlidne har del i annat oskiftat dödsbo ska uppgift om detta lämnas
 14. Värdering av lösöre, (möbler, tavlor, smycken etc)
 15. Värdering av fordon.

Försäkringar – förteckning

Försäkringsbolag som behövs kontaktas för information om eventuella försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfallet. 

Det kan också finnas

 • försäkringar som tecknats genom medlemskap i någon organisation
 • individuella livförsäkringar (kan vara vilket försäkringsbolag som helst som meddelar livförsäkringar), ska alltid finnas ett försäkringsbrev
 • sakförsäkringar (motorfordonsförsäkringar, hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, reseförsäkring).

Dessa försäkringar kan täcka kostnaden för begravning, transporter m.m.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: