Rosenbackens vård- och omsorgsboende

Rosenbacken, Själevad

Rosenbackens vård- och omsorgsboende, Själevad. Naturskönt beläget vid Moälven och med ett varierat utbud av samhälllsservice i närområdet.

Rosenbacken ligger i Själevads centrum med tillgång till bland annat butiker, restauranger, vårdcentral, apotek, busshållplats och bibliotek i området. Boendet har utsikt över Moälven och Själevads friluftscentral.

Rosenbackens vård- och omsorgsboende inrymmer 90 lägenheter med en yta på cirka 30 kvadratmeter vardera. Lägenheterna består av hall, allrum med pentrydel, hygienutrymme samt förvaringsmöjligheter. De boende får möblera med egna möbler men säng står boendet för. Vid behov går det att ordna parboende genom att slå ihop två lägenheter till en. Huyresgäster som önskar tillgång till Internet ansvarar sjäva för att ordna abbonemang och uppkoppling.

Sammanhållna boendeenheter
Huskroppen är fyra våningar hög, varav en suterrängvåning i sluttningen mot älven.Boendelägenheterna inryms i de tre övre planen där varje flygel med tio lägenheter bildar en boendeenhet. För varje enhet finns gemensamma ytor för måltider och samvaro samt balkong eller uteplats. På entréplanet finns café, träffpunktslokal med flera aktiviteter. Även dagvårdsverksamhet för dementa kommer att inrymmas på entréplanet. I sutterängvåningen har bland annat hemtjänsten sina lokaler.

Funktionsprogram styr utformning
Som grund för boendets utformning ligger ett funktionsprogram som ska ge inriktng för kommunens vård- och omsorgsboenden. I programmet lyfts bland annat betydelsen av tillgänglighet och framkomlighet, såväl inne som ute. De boende ska enkelt kunna orientera sig med hjälp av ledstråk, färgmarkeringar, kontrastverkan, m.m. Boendet ska ha rejäla ljusinsläpp och även den som är sängliggande ska ha möjlighet att kunna se ut.

För en stimulerande utemiljö planeras bland annat lättframkomliga gångstråk, uteplatser, vattenspegel, boulebana och bärbuskar, .

Smarta lösningar för klimat, energi och teknik
Rosenbacken är konstruerat som ett energisnålt passivhus. På byggnadens tak finns 400 m2 solceller. Varma sommardagar kan lägenheterna svalkas via naturkyla. Boendet är förberett för att kunna använda nattkamera för tillsyn utan att störa de som sover. Digitala lås förhindrar att de boende går in i fel lägenhet.

Ännu är allt inte klart
Rosenbacken invigdes i april 2018. Ännu återstår en del rivnings- och markarbeten. Det gör att huvudentrén inte kunnat tas i bruk ännu. Tillsvidare hänvisas boende och besökare till en tillfällig entré från sutterängvåningen. Antalet parkeringsplatser är också begränsat tills att allt färdigställts.


Sidan uppdaterades

2019-05-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Samordnande enhetschef
0660 - 26 50 97

Plan 2
Enhetschef
0660 - 26 50 98

Sköterska
0660 - 786 72

Avdelning 2:1
0660-786 69

Avdelning 2.2
0660-786 70

Avdelning 2:3
0660-786 71

Plan 3
Enhetschef
0660 - 26 51 36

Sköterska
0660 - 786 76

Avdelning 3:1
0660-786 73


Avdelning 3:2
0660 - 786 74

Avdelning 3:3
0660 - 786 75

Plan 4
Enhetschef
0660 - 26 52 08

Sköterska
0660 - 786 80

Avdelning 4:1
0660-786 77

Avdelning 4:2
0660 - 786 78

Avdelning 4:3
0660 - 786 79

Besöksadress

 Hampnäsvägen 23 A
894 30 Själevad