Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Att flytta till särskilt boende som anhörig

Om din make/maka eller sambo flyttar till ett särskilt boende så finns möjlighet för dig som anhörig att också flytta till samma boende. Det gäller även om du inte har behov av särskilt boende.

Förutsättningar för att få flytta in som anhörig

 • Du ska ha fyllt 65 år.
 • Ni ska varaktigt ha bott tillsammans innan ansökan eller innan du flyttade till ett särskilt boende
 • Så långt det är möjligt ska det vara klarlagt att det är bådas uttalade vilja att fortsätta sammanbo i det särskilda boendet.

Medboende i särskilt boende

Sammanbo kan man göra i 2 rum och kök i boendena Fyrklövern eller Arnäsgården.

I vård- och omsorgsboendena Bjästagården och Prästbordet finns möjlighet att bo i anslutning till varandra.

Provboende

Det kan vara svårt att förutse hur det är att dels bo tillsammans i begränsade utrymmen och dels bo i en boendeform där människor med mycket stora vård- och omsorgsbehov bor.

Välfärdsförvaltningen erbjuder därför provboende upp till 3 månader. Den ordinarie bostaden och folkbokföringsadressen behålls under tiden. Det går bra att när som helst avbryta provboendet. Både för att flytta hem och för att flytta in tillsammans i det särskilda boendet.

Att provbo innebär:

 • Du får inget hyresavtal
 • Du betalar ingen hyra
 • Du behåller din ordinarie bostad
 • Du behåller din folkbokföringsadress
 • Du betalar för måltider enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa
 • Du betalar serviceavgift
 • Du ska innan 3 månaders provboende löpt ut ha bestämt dig om du vill flytta tillbaka till din bostad eller till det särskilda boendet som medboende.
 • Om du blir ensam kvar under tiden för provboendet lämnar du det särskilda boendet och flyttar hem till din bostad
 • Om du får behov av hemtjänst under tiden du provbor ansöker du om det hos biståndshandläggaren
 • Om du tänker provbo och har eller kommer att få bostadstillägg för din ordinarie bostad får du enligt Pensionsmyndighetens regler behålla det under tiden för provboendet. Beslutar du dig för att flytta permanent till boendet ansvarar du för att anmäla det till Pensionsmyndigheten.

Hälso- och sjukvård

Som medboende/provboende vänder du dig som vanligt till din hälsocentral vid behov.

Vem kontaktar jag för att ansöka eller få veta mer om medboende eller provboende?

Du kontaktar kommunens biståndshandläggare, men det är den som har särskilt boende beviljat som ska göra ansökan om du vill provbo eller bli medboende.

När man blir ensam kvar

Om den som har beslut om särskilt boende inte längre finns kvar upphör beslutet om medboende. Det betyder att den medboende måste flytta från det särskilda boendet till en egen bostad. Den medboende kommer att få en skriftlig uppsägning av hyresavtalet.

Om det är den medboende som flyttar hem eller på annat sätt inte finns kvar upphör beslut om medboende. Då kan den som har beslutet om särskilt boende få hyresavtalet uppsagt och istället erbjudas en plats i en bostad för ensamboende i särskilt boende.

Sidan uppdaterades

2020-02-10

Sidansvarig:

 • Ingen giltig användare vald.