Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Till dig som flyttar till servicehus eller vård- och omsorgsboende

Här hittar du allmän information som gäller alla äldreboenden. Mer detaljerad information kan du få av enhetschef i respektive hus. 

Bostad
Som hyresgäst har du ett eget hyreskontrakt och möblerar din bostad efter eget önskemål. Lägenhetsförråd finns tillgängligt i vissa hus. Du kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

I din lägenhet finns larm för kontakt med personal samt brandvarnare.

De flesta lägenheter har uttag för telefon. Avgiften betalar du själv.

Uttag för TV finns i samtliga lägenheter. Du står för ditt eget kanalabonnemang men TV-avgiften dras numera via skatten.

Du tecknar själv din hemförsäkring med allriskförsäkring.

Vi tvättar dina kläder. Därför är det viktigt att kläderna är märkta och kan tvättas i tvättmaskin. 

Avgifter och andra kostnader
Du kan läsa om de avgifter och kostnader som du ska betala under länken Avgifter.

Måltider
I servicehus kan du alltid äta lunch i matsal/restaurang. Vissa servicehus tillhandahåller även middag och ibland frukost. I vård- och omsorgsboende serveras frukost, lunch, middag och mellanmål jämnt fördelade över dygnet.

Kontaktperson
Du kommer att få hjälp av all personal som arbetar i boendet men kommer att erbjudas en egen kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen ska se till att du får den hjälp du behöver på det sätt ni kommit överens om. Dessutom ska kontaktpersonen ha kontinuerlig kontakt med dina anhöriga om du så önskar.
 
Genomförandeplan
Vi ska tillsammans med dig göra en genomförandeplan. I den ska det stå hur du vill att hjälpen ska utföras mm. Du blir också erbjuden ett uppföljningssamtal. 

Vi vill lära känna dig — Levnadsberättelse
När du flyttar in i boendet erbjuds du ett samtal med din kontaktperson, sjuksköterska och eventuellt enhetschef. Detta för att lära känna dig och få veta lite om dina intressen. Om du så önskar ser vi gärna att någon anhörig deltar i samtalet.

För dig som flyttar till demensboende så kan du dessutom, för att personalen ska få möjlighet att stödja och förstå dig,  tillsammans med anhöriga fylla i en "Levnadsberättelse" där du berättar för personalen det du vill att de ska veta om dig och ditt liv. 

Sjukvård och läkemedel
Sjuksköterskan ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver samt ser till att läkaren kontaktas vid behov. Besök på hälsocentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalas efter samma regler som gäller för ordinärt boende. Högkostnadskort gäller.
Hjälpmedel du använder tar du med dig till boendet. Övriga hjälpmedel lämnar du tillbaka till hjälpmedelscentral eller hälsocentral.

Träffpunktsverksamhet
Träffpunkten är en verksamhet där du erbjuds samvaro under trivsamma former. Där kan du delta i olika aktiviteter och där finns också möjlighet att köpa en kopp kaffe. Träffpunkterna finns i flera av våra boenden men oavsett vilket boende du bor i är du alltid välkommen dit. 

Anhörig/närstående Som anhörig/närstående är du en viktig resurs för din anhörig och du ska alltid känna dig välkommen till boendet när du så önskar. 


Sidan uppdaterades

2019-05-06

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

E-tjänster och blanketter