Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Boendestöd och bostad med särskild service

Bostaden är ett grundläggande livsvillkor för varje medborgare och en viktig del i kommunens insatser till personer med psykiskt funktionsnedsättning. Den som bor i egen bostad kan behöva särskilt stöd för att klara vardagen.

Kommunen kan bevilja boendestöd för personer med psykiska funktionshinder som bor i egen bostad. Om det inte räcker att ge stöd i den egna bostaden ska kommunen erbjuda alternativt boende.  Vilken form av bostad som kan bli aktuell beror på vilket stöd som behövs. Kommunen förfogar över bostäder med särskild service, till exempel gruppbostäder och serviceboende och andra boendeformer som stödboende och kollektivboende.

Servicebostad

Servicebostad, eller bostad med särskild service som det egentligen heter,utgörs av fullvärdiga lägenheter som är geografiskt samlade. I anslutning till serviceboendet finns tillgång till personligt stöd i form av en fast personalgrupp. De som bor i en servicebostad bör ha tillgång till en gemensamhetslokal eller träfflokal.

Boendestöd via sociala stödteamet

Ett eget boende kräver att man klarar vissa praktiska göromål. För personer med psykisk funktionsnedsättning kan detta ibland vara svårt utan särskilt stöd.

Boendestöd är en insats som kommunens sociala stödteam kan ge personer med psykisk funktionsnedsättning i deras egna hem. Boendestödets sociala och praktiska insatser ska stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagsliv, både inom och utanför hemmet.

Omfattningen av boendestöd bestäms efter att kommunen gjort en utredning av den enskildes behov av stöd.

Sidan uppdaterades

2020-03-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss