Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Att bo i gruppbostad

Om du till följd av ditt funktionshinder har ett omfattande behov av stöd och service kan gruppbostad vara ett alternativ för dig. Gruppbostad är en form av bostad med särskild service. Det stöd och den service du erbjuds i gruppbostaden grundar sig på den utredning som LSS-handläggaren gör och anpassas sedan allt eftersom till dina behov.

Hyra
Du skriver under ett hyresavtal med välfärdsförvaltningen på din lägenhet och får själv möblera och utrusta den. Din hyra baserar sig på en bruksvärdering av lägenheten och de nyttigheter som är knutna till denna. Förändringar i hyran förhandlas varje år med Hyresgästföreningen. Om du har pension kan du söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, har du aktivitetsersättning eller sjukersättning kan du söka bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Kom ihåg att du måste teckna en egen hemförsäkring på din lägenhet.

Mat
Om du själv, med eller utan hjälp, lagar och äter i din egen lägenhet betalar du för de matvaror och andra tillbehör du behöver köpa. De måltider du väljer att äta gemensamt med andra i gruppbostaden betalar du för.

Resor 
Personalen har ingen skyldighet att skjutsa dig i sina privata bilar. Enligt välfärdsförvaltningens policy för att använda egen bil i tjänsten får personalen, vid enstaka tillfällen när färdtjänst eller annat transportmedel inte finns tillgängligt, använda privata bilar för att skjutsa en boende.
.

  • Du betalar själv för transport till sjukvård.
  • Resor i samband med fritidsaktiviteter betalar du för själv.

Fritidsaktiviteter
Du betalar själv dina kostnader för olika fritidsaktiviteter.

Riktlinjer
Välfärdsförvaltningen har som mål att ge dig stöd utifrån dina behov och att du ska ha möjlighet att påverka. Syftet med omvårdnaden är inte ett passivt omhändertagande utan att du ska få vara delaktig i det som sker i boendet.

Följande riktlinjer gäller:

  • Gode mannen är ansvarig för din ekonomi. Stödet till dig i ekonomiska frågor ska utformas och anpassas till dina egna förutsättningar att kunna hantera pengar. Om personal tar hand om en del av din vardagsekonomi ska en skriftlig överenskommelse mellan gode mannen och personalen göras.
  • Om du ska köpa någonting utöver det vardagliga, exempelvis en TV, ska gode mannen tala om för dig hur mycket varan får kosta.
  • Du eller din gode man ansvarar för inköp av julklappar, presenter och dylikt. I särskilda fall kan personalen i boendet hjälpa till med detta. Detta gäller även för insamlingar till födelsedagar och andra liknande ändamål.
  • Personalen hjälper till med fönsterputsning en gång om året.
  • Boendepersonalen sköter inte storstädning eller städning i samband med utflyttning.
  • Bakning och matlagning är en del av den vardagliga träningen som personalen kan göra tillsammans med dig. Matlagning och bakning i större mängder, för att till exempel frysa in, kan däremot bara ske om det finns tid över för det.
  • Mer komplicerad lagning och ändring av kläder ingår inte i personalens arbetsuppgifter.
  • Behöver du boendepersonal med dig om du ska läggas in på sjukhus ska det finnas möjlighet till detta i ett inledningsskede. Personalen på ditt boende bedömer, tillsammans med personal från sjukhuset, om någon från boendet behöver vara med dig på sjukhuset.

Riktlinjerna för gruppbostad är utformade enligt 9 § 9, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 

Sidan uppdaterades

2019-01-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linda Mikaelsson
Avdelningschef LSS
0660-882 21

Skicka e-post