Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

Gruppbostäder är till för personer med olika slag av funktionsnedsättning, till exempel utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. I gruppbostaden har var och en sin egen lägenhet. Dessutom finns gemensamma utrymmen och personal som arbetar både på dagen och på natten.

Den som bor i gruppbostad har rätt att få stöd till exempel med att planera, sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter och att ha kontakt med familj, god man och andra viktiga personer.

Gruppbostad är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att du ska få möjlighet att bo i en gruppbostad måste du först få ett beslut hos kommunens LSS handläggare.

I kommunen finns 20 gruppbostäder med totalt 96 lägenheter. 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: