Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Marte Meo

En utvecklingsmodell för samspel och kommunikation

Örnsköldsviks kommun erbjuder en lösningsfokuserad väglednings- och behandlingsmetod som stödjer trygg anknytning, emotionell och social utveckling, språkförståelse och självkänsla.

Marte Meo betyder ”Av egen kraft” och metoden går ut på att plocka fram det positiva i varje persons förmågor. Med hjälp av korta videoinspelningar i vardagssituationer blir förmågor och behov tydliga. Man kan se möjligheter och finna lösningar för att stärka det som fungerar bra. Med ökad kunskap får människor möjlighet att anpassa och förändra situationer så att relationer och förmågor stöds, utvecklas och upprätthålls. Samtycke krävs innan någon blir filmad.

Marte Meo bidrar till trygg anknytning och fungerande samspel genom att stödja respektfull kommunikation. En kort sammanfattning av Marte Meo‑modellens kommunikationsprinciper:

  • Ett vänligt ansiktsuttryck och ett gott tonfall bidrar till att människor trivs och får en stärkt självkänsla.
  • Att följa, benämna och bekräfta personers initiativ stödjer känslomässig kontakt, stärker språket, stödjer kreativitet, lekförmåga, koncentration, självförtroende och självreglering.
  • När vi säger vad vi gör gynnas förutsägbarhet och samarbete. Ett anpassat tempo med turtagning och benämningar skapar samarbetsspiraler med utrymme för ömsesidighet i samvaron.
  • Benämning av människors inre upplevelser stödjer känslomässig kontakt, utvecklar språk kopplat till känslor och stödjer förmågan till självregistrering och självreglering.

Kommunen utbildar personal att använda Marte Meo inom följande områden:

  • Marte Meo Basprogram: Omvårdnadspersonal i äldrevård
  • Marte Meo Vägledare: Personal som är konsult/vägledare till anhöriga och/eller till personal i äldrevård
  • Marte Meo Terapeut: Behandlare inom enheten barn, unga och familj, socialt stöd
  • Marte Meo Handledare: Utbildar personal i Marte Meo Basprogram och utbildar Marte Meo-vägledare

I äldreomsorgen finns en metodutvecklare i Marte Meo. Metodutvecklaren har ett övergripande ansvar för information, utbildning och handledning enligt Marte Meo metoden.

Marte Meo är en viktig och unik satsning med människan i centrum. Utvärderingar visar att insatser med Marte Meo gynnar upplevelser av glädjefylld samvaro och ökad livskvalitet.

Sidan uppdaterades

2019-10-14

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Marlén Nilsson
Metodutvecklare i Marte Meo,
Marte Meo-vägledare
0660-880 00 (växel)
Skicka e-post

Marie Jonsson
Enhetschef, Lejonbacken Demensenheten
0660-880 00 (växel)
Skicka e-post