Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vård- och omsorgsboenden, servicehus och LSS-boenden

För den som under en kortare eller längre tid behöver mer eller annan typ av stöd och hjälp än vad som är möjligt att ge i det egna hemmet finns kommunens boenden.  Kommunen gör en bedömning av individens behov med stöd främst i två lagrum: socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Boende och korttidsplatser för äldre

Det är kommunens biståndshandläggare som tar ställning till den sökandes behov och beslutar om plats i vård- och omsorgsboende, servicehus eller korttidsboende. Kommunen försöker i den utsträckning det är möjligt att tillgodose dina önskemål om var och hur du vill bo men i grunden är det varje persons vårdbehov och tillgången till plats som avgör var du erbjuds boende.

Örnsköldsviks kommun ingår sedan februari 2018 i finskt förvaltningsområde och sedan 2019 även i samiskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen till väsentlig del ska kunna erbjuda äldreomsorg på finska respektive samiska. Tillhör du den nationella minoritet som talar meänkieli har du rätt att få ta del av äldreomsorg på ditt minoritetsspråk under förutsättning att kommunen har personal som behärskar språket. Framför önskemålet i samband med att du ansöker om boende.

Du som bor i vård- och omsorgsboende eller servicehus har eget hyreskontakt. Utöver hyran, betalar du för den vård och omsorg du får och för eventuella måltider som du äter.

I kommunen finns idag drygt 780 permanenta boendeplatser samt korttidsplatser för äldre. Dessa är fördelade på vård- och omsorgsboenden och servicehus. På boendena finns enhetschef, vårdare, sjuksköterskor och tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Boende och korttidsplatser för personer med funktionsnedsättning

Inom kommunen finns olika typer av boenden för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. I utbudet finns såväl permanenta boenden som platser för tillfälligt boende och avlastning, vissa tar emot vuxna och andra riktar sig till barn. Den som vill ansöka om boende enligt LSS är välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare.

Sidan uppdaterades

2019-09-13

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.