Du är här:

Svårt att läsa och skriva, dyslexi

Dyslexi innebär att man har problem med att läsa och/eller skriva.  Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan. Forskning har visat att misslyckande i skolan ökar risken för psykisk ohälsa. Skolan har skyldighet att ge extra stöd till barn som behöver det. Man kan också få hjälpmedel som gör vardagen lättare.

Några kännetecken på dyslexi kan vara att du vid läsning:

  • läser långsamt eller hackigt
  • läser snabbt och gissar vad som står
  • kastar om bokstäver i ord, till exempel bra-bar, börd-bröd

Att du när du skriver:

  • är osäker på bokstävers form och ljud
  • spegelvänder bokstäver och siffror
  • glömmer prickar och ringar (å, ä, ö).

Källa: Vårdguiden

Sidan uppdaterades

2019-01-25

Sidansvarig: