Du är här:

Missbruk och riskbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta.

Hjärnan har ett belöningscentrum som aktiveras detta när man sköter om sin kropp, gör bra saker, får beröm, är förälskad med mera. Men man kan också stimulera belöningscentrum på konstgjord väg med droger, alkohol eller matmissbruk. Denna effekt är en viktig del av orsaken till att människor blir beroende av sådana droger. Stimulering av belöningscentrum blockerar också obehagliga känslor.

Felaktig användning av belöningscentrum är vanligare hos en del människor som har en personlighet som gör att de behöver mycket stimulans för att må bra och som bär på oro och stress.

Det finns alltså en gemensam faktor hos många olika typer av beroenden:

  • Alkoholism och drogmissbruk
  • Matmissbruk
  • Sexberoende
  • Spelmissbruk
  • Ätstörningar
  • Även självskadebeteende kan stimulera belöningscentrum för att skydda kroppen mot smärta

Källa:  (Web4Health) samt UMO

Sidan uppdaterades

2019-01-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Elevhälsan
på den skola du tillhör, för stöd och råd om hur du kan gå vidare

Mottagningsgruppen
för rådgivning, stöd eller anmälan

Beroendeenheten
ger behandling och information om missbruk och beroende

Behandlingsteamet
vänder sig till unga över 13 år som har problem med alkohol och/eller droger.

Trygg ungdom

Fler stödkontakter
kring misstänkt tonårsmissbruk hittar du här