Ilska och utbrott

Barn får i allmänhet som mest utbrott och använder som mest fysiskt våld i 2-3 års-åldern. De flesta lär sig därefter att hantera sin aggressivitet. Men barn och ungdomar som fortsätter att ofta få återkommande våldsamma utbrott kan vara i riskzonen att förbli våldsbenägna även i vuxen ålder. Ilska och utbrott kan ha många olika orsaker, till exempel fysisk rädsla för andra, otrygg hemmiljö, inlärningssvårigheter, neurologiska handikapp, beteendestörningar och psykiska trauman.

Trots är ett normalt beteende hos barn, men när barn uppvisar ett mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende gentemot personer i sin omgivning kallas det trotssyndrom. I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna men de kan också visa sig mot andra vuxna eller kamrater.

Går du i skolan kan du vända dig till skolsköterskan eller skolkuratorn (elevhälsan) för hjälp och stöd. Vid förskolorna är det varje arbetslag tillsammans med förskolechefen som fungerar som ett elevhälsoteam.

Källa: Wikipedia, SAGA

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Elevhälsan
på den skola du tillhör, för stöd och råd om hur du kan gå vidare

Förskolor

Mottagningsgruppen
för rådgivning, stöd eller anmälan

Barn, ungdom och familjeteamet
för familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år

BUP i Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ansvarar för den psykiatriska barn- och ungdomsvården upp till 18 år

Nätsam - ett stöd för barn med beteendeproblematikPDF

MST - Multi Systemisk Terapi
för familjer som har barn i åldern 10-17,5 år