Telefonnummer i akuta lägen - barn och unga

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer: 

SOS Alarm

Ring larmnummer 112 för omedelbar hjälp i en nödsituation. Via SOS Alarm når du dygnet runt, polis, ambulans, räddningstjänst (brandkår), sjöräddning, flygräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande präst.
Telefon:112.

Socialjour/beredskap

Dagtid under vardagar når du socialtjänstens olika funktioner via kontaktcenter 0660-880 00. All tid utanför kontorstid har socialtjänsten beredskapsverksamhet dygnet runt årets alla dagar. Beredskapsverksamheten är till för ärenden som inte kan vänta till nästa vardag och som riktar sig mot barn och unga som far illa och har behov av skydd eller stöd, personer som till följd av missbruk är i behov av akut hjälp samt personer utsatta för våld i nära relationer som är i behov av akut hjälp från socialtjänsten. Telefonnumret du ringer för att nå beredskapen utanför kontorstid är 0660-888 07.

Krisgrupp

I Örnsköldsviks kommun finns en organisation, kallad POSOM-gruppen (psykologiskt och socialt omhändertagande). Vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse finns POSOM-gruppen till för dem som är i behov av stödsamtal eller annan psykosocial hjälp som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande.
Kontakta Eva Westin, POSOM-samordnare
Telefon 0660 - 885 97.

Polis

Om det inte är en akut situation, till exempel en polisanmälan, når du polisen på  telefon 114 14. Du kan ringa var du än är i landet och bli kopplad till närmaste polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du
+46 77 114 14 00.

Information vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Du kan också ringa och lämna information på 113 13. 113 13 ersätter inte larmnumret. Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

Sjukvårdsrådgivning

Ring sjukvårdsrådgivningen dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.Telefon: 1177.

Sjukvårdsrådgivningen har också en texttelefon 0771-11 77 99.

Om du är utomlands och vill ringa sjukvårdsrådgivningen ringer du
+46 771-11 77 00.

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.
Telefon: 060-18 18 71

BUP, Barn- och ungdomspsykiatri

Telefon 0660-894 40, telefontid måndag-fredag 07.30-13.30 (TeleQ)
Alex besöker BUP - en kort informationsfilmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för barn och föräldrar som ska besöka BUP.

Vuxenpsykiatrisk mottagning

Mottagning/besök telefon 0660-897 26 helgfri vardag kl 08.30-16.00.
Jourtelefon för psykiatrisk hjälp 060-18 18 71, öppet dygnet runt.
För dig över 18 år.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig och andra kvinnor som har utsatts för hot och våld. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt. Du ringer gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50

Barnens hjälptelefon (BRIS)

Till Barnens hjälptelefon hos BRIS (Barnens Rätt i Samhället) kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen. Det är gratis och du behöver inte tala om vem du är. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 11 61 11.

BRIS Vuxentelefon — för vuxna om barn

Till BRIS Vuxentelefon kan alla vuxna ringa anonymt. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.
Telefon: 077-150 50 50

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.
Telefon: 0200-21 20 19, vardagar 09:00-12:00, 13:00-16:00.

Nationella hjälplinjen

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.
Telefon: 020-22 00 60

Jourhavande kompis

Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och chatta om sådant som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Telefon: 020-22 24 44, måndag-fredag klockan 18.00-22.00 och lördag-söndag klockan 14.00-18.00

UMO - din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.
UMO - din ungdomsmottagning på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-01-25

Sidansvarig:

Mer information

Barnombudsmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.