Studio REX

STUDIO REX har som målgrupp unga vuxna, 16-30 år, med psykisk ohälsa.

Målsättning

  • Att via en öppen verksamhet nå ungdomar som är i behov av sysselsättning och sociala kontakter.
  • Att ge ungdomar möjlighet att utöva sin musikalitet, prova på att göra film, skriva texter eller lära sig mer om bild och foto. Detta kan skapa förutsättningar till personlig utveckling och att bryta eventuell isolering.
  • Att arbeta för att stötta, inspirera och motivera deltagarna i en vidare utveckling mot till exempel utbildning eller arbete.

Flera aktörer i samverkan

Verksamheten är ett partnerskap mellan kommunens välfärdsförvaltning och Medborgarskolan.

På Studio Rex arbetar tre handledare som på bästa sätt möter deltagarnas behov. Verksamheten ligger organisatoriskt under avdelning Arbetsmarknad och integration, Port 5- unga vuxna.

Metod

Arbetet bygger på de tre benen:

  • öppen kreativ verksamhet med individualiserat stöd
  • social interaktion
  • samverkan.

Studio Rex arbetar så här

Till Studio Rex kommer man genom att själv anmäla ett intresse till verksamheten. Via en uppdragsingång sker intag till verksamheten. Deltagarna stannar kvar hos Studio Rex i cirka ett halvt år, därefter finns möjlighet att fortsätta i verksamheten via bistånd. En arbetsmarknadshandläggare är knuten till Studio Rex deltagare och finns med som stöd under tiden.

Det individuella behovet styr verksamheten för varje deltagare.

Samarbete sker med andra förvaltningar inom kommunen.

Sidan uppdaterades

2018-04-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Mats Helli
Handledare Medborgarskolan
Skicka epost