Lego

Lego är en verksamhet inom Startpunkten som utför olika arbeten på beställning av företagskunder och kommunala verksamheter.

Målsättning

Aktiviteterna på Lego ska motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare mot studier eller arbete eller annat som främjar ett meningsfullt liv. Startpunktens grundtanke är återvinning och det genomsyrar det praktiska arbetet i hela huset.

Metod

Arbetet bygger på fyra ben:

  • individualiserat stöd
  • arbetsinriktning
  • samverkan/ social interaktion
  • språkträning/praktik

Lego arbetar så här

Till Lego kommer personen via bistånd, via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

I denna verksamhet arbetar deltagarna med att kuvertera, demontera, paketera, sortera med mera. Det individuella behovet styr via en genomförandeplan som kontinuerligt följs upp av handläggare, coacher och deltagare. På Lego arbetar två coacher.

Samarbete sker med de andra verksamheterna inom Startpunkten.

Sidan uppdaterades

2019-01-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Pär Svedberg
Arbetsmarknadscoach
Skicka epost

Veronica Östman
Arbetsmarknadscoach
Skicka epost

Startpunkten
Sjögatan 5
Örnsköldsvik