Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Uppsökande verksamhet

I socialtjänstlagen står det att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.

Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Som ett led i det så arbetar Örnsköldsviks kommun med att öka kunskapen hos medborgarna om vilka hjälp- och stödinsatser som kan fås av kommunen.

Via kommunala pensionärsrådet, som är ett forum för samråd och information, har kommunen möjlighet att informera pensionärsorganisationerna om sin verksamhet. Pensionärsorganisationerna får på motsvarande sätt föra fram sina synpunkter på olika verksamheter till kommunen.

Via tillgänglighetsrådet kan kommunen lyfta in ett funktionshinder- och tillgänglighetsperspektiv i samhällsplaneringen och stödja samverkan i funktionshinder- och tillgänglighetsfrågor.

Demenssjuksköterskan arbetar uppsökande framförallt till anhöriga till personer med demenssjukdom som har det svårt.

Sidan uppdaterades

2020-10-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Lena Hurtigh
Avdelningschef ordinärt boende
0660-884 75
Skicka e-post

Carina Westin
Avdelningschef särskilt boende
0660-886 43
Skicka e-post

Linda Mikaelsson
Avdelningschef LSS verksamhet
0660-882 21
Skicka e-post

Ylva Ekman
Avdelningschef hälso- och sjukvård
0660-881 18
Skicka e-post