Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Stöd och hjälp för äldre

När du behöver hjälp, stöd eller service kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare och ansöka om den hjälp du tycker att du behöver för att klara din dagliga livsföring. Enligt Socialtjänstlagen har du rätt till bistånd för sådana insatser som är nödvändiga för att tillförsäkra dig en skälig levnadsnivå. Du kan inte få hjälp med sådant du kan tillgodose själv eller ordna på annat sätt.

Behovsprövat stöd

Exempel på stöd, hjälp eller service som du kan få efter behovsprövning:

 • Dagverksamhet för dementa
 • Hemtjänst
 • Korttidsvistelse
 • Larm och telefonuppringning
 • Ledsagning
 • Kontaktperson
 • Matdistribution
 • Särskilt boende
 • Boendestöd
 • Sysselsättning
 • Bostad med särskild service

Övrigt stöd och annan hjälp  

 • Bostadsanpassning
 • Färdtjänst eller riksfärdtjänst 
 • God man eller förvaltare     

Stöd som du kan ta del av utan särskild ansökan

 • Fixartjänster
 • Restauranger
 • Syninstruktör
 • Träffpunkter
 • Äldre- och anhörigkonsulent

Avgifter

Du betalar för alla insatser som du får med stöd av Socialtjänstlagen. Undantaget är boendestöd som är kostnadsfritt.

Personliga kostnader

Personliga kostnader är sådana kostnader som alla, oavsett ålder och funktionsförmåga har. Det är kostnader som du själv står för. Mat, resor, ärenden, kostnader för hälso- och sjukvård, aktiviteter, personliga förbrukningsartiklar och hyra är exempel på sådana.

Information och ansökan

För att få mer information eller ansöka om insatser kontaktar du mottagningsenheten eller biståndshandläggare inom välfärdsförvaltningen. Biståndshandläggaren gör en utredning av din situation och beslutar om du kan få hjälp.

Behöver du enbart hjälp med enklare service som tvätt och klädvård, telefonkontakt, trygghetslarm, städning och/eller matdistribution görs en anpassad utredning. Du kan då ansöka direkt hos mottagningsenheten.

Sidan uppdaterades

2019-02-19

Sidansvarig:

 • Ingen giltig användare vald.