Du är här:

Demens

När du känner att minnet sviker, ta kontakt med din hälsocentral och diskutera saken med din distriktsläkare. Det är viktigt att ta reda på vad dina symtom kommer av.

Vid behov remitterar läkaren dig vidare till sjukhusets geriatriska klinik. Om det visar sig att du har en demenssjukdom får du information och du och din familj erbjuds ett familjesamtal med läkaren. Dina anhöriga erbjuds att gå en anhörigutbildning så att de kan stötta dig på bästa sätt.

Läkaren meddelar, efter ditt samtycke, distriktssköterska och kommunens biståndshandläggare så att du och dina anhöriga lättare kan ta kontakt när olika behov och frågor uppstår.  

Demenssjuksköterska för råd och stöd

Kommunens demenssjuksköterska har till uppgift att stötta personer med minnessvårigheter/demenssjukdom och deras närstående, personal samt övriga medborgare som har frågor om demenssjukdomar.  

Demenssjuksköterskan har lång erfarenhet av demenssjukdomar och dess problematik och kan erbjuda:

  • råd, stöd och vägledning till personer med minnessvårigheter/demenssjukdom och deras närstående
  • stöd och hjälp i demensfrågor till personal
  • handledning och utbildning/fortbildning till personal
  • utbildning till personer med demenssjukdom och närstående.

Demensskola

Demensskolan är till för anhöriga och personer med demenssjukdom, där det ges tillfälle för information, diskussion och erbjudande att delta i anhöriggrupp. Demensskolan återkommer varje vår och höst med ett antal träffar. Vid frågor och anmälan kontakta demenssjuksköterskan.

Örngruppen — dagverksamhet för personer med demenssjukdom

När du har varit i kontakt med en läkare och fått en demensdiagnos kan du, via kommunens biståndshandläggare, ansöka om plats på Örngruppens dagverksamhet.Genom att delta i gruppverksamhet får du meningsfull aktivitet. Samtidigt kan en närstående som annars hjälper dig hemma få en stunds avlösning.

Verksamheten vid Örngruppen bygger på sociala och fysiska aktiviteter. Dina behov, önskemål och intressen är utgångspunkt när du och personalen tillsammans planerar din vistelse. Du får en kontaktperson och till henne eller honom kan du och dina närstående vända sig med frågor och funderingar.

Örngruppen har verksamhet alla veckans dagar.

Boenden

Demensboenden finns på flera platser i kommunen. Du behöver ha ett biståndsbeslut för att få plats på ett boende för personer med demenssjukdom.

Övrigt stöd

Anhörigkonsulenten ordnar samtalsgrupper och andra aktiviteter för anhörigvårdare.

Sidan uppdaterades

2019-08-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Linda Backman
Demenssjuksköterska
0660-26 51 14
Telefontid
måndag-fredag 08:00-11:00.
Skicka e-post

Distriktssköterska
sjukhusets växel 0660-890 00

Maria Häggström
Anhörigkonsulent
0660-883 14
Skicka e-post

Catharina Ericsson
Äldre- och anhörigkonsulent
0660- 881 98
Skicka e-post

Biståndshandläggare
områdesvis indelning
eller via kommunens växel
0660-880 00

Intresseorganisationer
Anita Landén
Demensföreningen
0660-25 62 02

Anna Berglund
Alzeimerföreningen
0660-532 15

Brita Sandin
Afasigruppen
0660-745 45