Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Misstanke om att barn eller unga far illa

Är du som privatperson orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla detta. För vissa yrkesgrupper stannar det inte vid en rekommendation. De har skyldighet att anmäla om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Välfärdsförvaltningens mottagningsgrupp tar emot anmälningar som rör barn och ungdom till och med 20 års ålder. Det är också möjligt att rådfråga mottagningsgruppen. Efter kontorstid och under helger finns möjlighet att kontakta socialsekreterare i beredskap i frågor som inte kan vänta till nästa vardag.

I lagstiftningen står att privatpersoner som känner oro för barn, bör göra anmälan om detta till socialtjänsten. En sådan anmälan kan göras anonymt, det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten och att det inte framgår på något annat sätt, exempelvis genom din e-postadress eller telefonnummer. Socialtjänsten får inte bortse från en anonym anmälan eftersom den kan innehålla fakta om barnets situation. Det är naturligtvis bäst om en person som gör anmälan vågar och vill uppträda öppet med namn, men det kan också finnas situationer där det är förståeligt att en privatperson inte vill uppge sitt namn. 

Vissa grupper är, på grund av sin yrkesroll, skyldiga att anmäla misstanke om att barn far illa.

Anmälan

Information till socialtjänsten om misstanke om att barn far illa kallas i lagstiftningen för anmälan. En anmälan kan vara både muntlig och skriftlig.

Om du som gör anmälan arbetar inom en myndighet och är skyldig att anmäla, enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen, ska anmälan vara skriftlig. Är barnets skyddsbehov akut kan du göra en muntlig anmälan och skicka in en skriftlig anmälan efteråt.

Ansökan

Vårdnadshavare kan på eget initiativ vända sig till socialtjänsten för att ansöka om stödinsatser (bistånd) till sitt barn. En tonåring som fyllt femton år kan själv ansöka om bistånd.

Förhandsbedömning

När en anmälan kommit till socialnämnden görs en förhandsbedömning av den inkomna informationen. Att göra en förhandsbedömning innebär att man tar ställning till om en utredning kring barnets situation ska inledas eller inte. Om den information som finns i anmälan bedöms kunna innebära att det kan finnas behov av stöd eller skydd för barnet, ska en utredning inledas.

Barnets vårdnadshavare och ibland barnet, beroende på ålder, blir som regel kontaktade i samband med denna bedömning. En ansökan om bistånd innebär i princip alltid att en utredning inleds om stödet finns att få inom förvaltningen.

Barns behov i centrum (BBIC)

Örnsköldsviks kommun arbetar enligt "Barns behov i centrum", BBIC. BBIC är ett system för utredning planering och uppföljning inom den sociala barnavården. De kommuner som använder systemet har licens som utfärdats av Socialstyrelsen. 

Barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö är tre perspektiv som ingår i modellen Barnets behov i centrum (BBIC).

Sidan uppdaterades

2018-01-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
0660-888 07

Du kan ringa mottagningsgruppen:
måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-11:30 och 13:00-15:00,
onsdag 10-11:30

Skicka e-post till mottagningsgruppen
Vi läser mejl på vardagar.

Postadress:
Mottagningsgruppen
Välfärdsförvaltningen - Social utredning
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Social beredskap
Vid akuta situationer, all tid utanför kontorstid, ring 0660-888 07.