Vem tycker du ska få årets Solstipendium?

Känner du någon som gör en insats utöver det vanliga för sina medmänniskor? Tycker du att den personen är värd att uppmärksammas lite extra? Passa då på att föreslå den personen till kandidat för Solstipendiet.

Med Solstipendiet vill kommunen lyfta fram värdefulla insatser som anhöriga, grannar, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem och andra enskilda gör till stöd och hjälp för andra. Ett betydelsefullt komplement till samhällets organiserade tjänster.

Skicka ditt förslag på Solstipendiekandidat och motivering samt dina och den föreslagna personens kontaktuppgifter till:
Omsorgsnämnden, 891 88 Örnsköldsvik eller via e-post till valfard@ornskoldsvik.se
Välkommen med ditt förslag senast 31 oktober!

Tänk på att ditt förslag med motivering räknas som allmän handling. Du bör därför inte lämna ut känsliga uppgifter.

Solstipendiet 2020 delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-10-05