Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vårdpersonal fick ökad kunskap om naturens inverkan

4-5 juni fick 120 ambassadörer från välfärdsförvaltningens personal utbildning inom "kunskap och känsla i närnatur". Personalen kom från vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden för funktionshindrade. Syftet är att ge ambassadörerna extra kunskap och inspiration som de sedan kan sprida vidare till sina kollegor.

Utbildningen, som genomfördes på Gnistan och Sörängets vård- och omsorgsboende i Gullänget, handlade om betydelsen av utevistelse och trädgård i vården och innehöll både teori och upplevelseövningar utomhus. Föreläste gjorde landskapsarkitekt Anna Bengtsson och sjukgymnast Lillian Lavesson.

Utbildningsdagarna var en del av LONA-projektet (Lokala naturvårdssatsningen) som drivs med hjälp av stimulansmedel från Naturvårdsverket.

Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mattebo

2017-02-15