Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Vård- och omsorgsboenden öppnar för besök med hänsyn

Lejonbackens vård- och omsorgsboende

Från och med 1 oktober upphör det generella besöksförbudet vid landets vård- och omsorgsboenden. Beslutet ställer höga krav på att du som vill besöka en närstående tar ditt ansvar för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje enskilt boende har givetvis också ett stort ansvar och kommunens boenden har nu, med stöd i Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tagit fram rutiner och riktlinjer för trygga besök.

För dig som besökare gäller:

  • Har du förkylningssymtom, stanna hemma tills du blivit frisk.
  • Använd handsprit och ta på dig ett visir (det ska finnas i anslutning till entrén till varje boende).
  • Besöket ska ske i din närståendes lägenhet, alternativt på anvisad plats på enheten, inte boendets gemensamma utrymmen.
  • Håll avstånd till din närstående, medboende och personal under hela ditt besök.
  • Lämna ditt visir på anvisad plats. Sprita händerna innan du går, liksom du gjort inför besöket.

Om du har möjlighet, meddela gärna boendet i förväg att du kommer. Eftersom lägenheterna har ett begränsat utrymme, undvik helst att komma en hel familj eller grupp samtidigt. Då blir det svårt att hålla avstånd.

Fråga gärna personalen vad som gäller för det aktuella boendet, vissa anpassningar av rutinerna kan förekomma bland annat beroende på lokalernas utformning. Rutiner kan också komma att ändras snabbt i händelse av lokala utbrott av smitta.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-09-29