Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ulla Söderberg är årets SOL-stipendiat

Anna-Belle Strömberg - omsorgsnämnden, Ulla Söderberg - Solstipendiat, Susanne Sturk - humanistiska nämnden

Anna-Belle Strömberg - omsorgsnämnden, Ulla Söderberg - Solstipendiat, Susanne Sturk - humanistiska nämnden

Ulla Söderberg, Bredbyn, har tilldelats Örnsköldsviks kommun SOL-stipendium 2017. Med SOL-stipendiet vill omsorgsnämnden och humanistiska nämnden gemensamt uppmärksamma betydelsen av alla medmänskliga insatser som ofta görs helt i det tysta. Insatser som är ett värdefullt komplement till samhällets organiserade tjänster.

Med konkreta handlingar, öppet sinne och öppet hem engagerar sig årets Solstipendiat för att nyanlända ska få ta del av social gemenskap och bekanta sig med det svenska språket.

Ulla Söderberg har en bakgrund som lågstadie- och speciallärare och den kom väl tillpass i mötet med asylsökande ungdomar som placerats på Bredbygården. 

– Det var som att svälja en metkrok, jag såg genast vad jag kunde göra. Jag bjöd in några ungdomar åt gången för att träna svenska i ett naturligt sammanhang hemma hos mig, berättar Ulla.

Ulla Söderberg har kommit att bli som en extramormor för de asylsökande ungdomarna I Bredbyn 

– De kommer med sina frågor, vi pratar om allt möjligt och så tar jag med dem på olika aktiviteter ibland. Det ger så mycket glädje tillbaka till mig och ungdomarrna uttrycker också sin tacksamhet över att vi som finns på orten uppmärksammar dem på olika sätt, berättar Ulla.

Motiveringen till SOL-stipendiet 2017 lyder: ”Ulla Söderberg är en medmänniska som med stort hjärta och ett tydligt rättvisepatos ägnar sin fritid till att engagera sig för nyanlända och asylsökande unga människor i Bredbyn. För att hjälpa nyanlända med att komma igång med språket har Ulla öppnat sitt hem. Hon har, för att ”eleverna” lättare ska lära sig ord, satt upp lappar lite varstans i sin bostad. Ulla tar med sig ungdomarna på olika evenemang och aktiviteter och hon har sett till att alla har möjlighet att fira jul i år. Ulla är en förebild som kan inspirera många andra till att engagera sig på ett liknande sätt. SOL-stipendiet är ett tack för gjorda ingsatser och en uppmuntran i det fortsatta arbetet.”

– Jag är bara en av många som hjälps åt och engagerar sig för en viktig sak. Det vill jag verkligen understryka. Det är enkelt att göra en insats bara man inte krånlar till det, säger Ulla Söderberg.

SOL-stipendiet delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 18 december. Stipendiaten utses av omsorgsnämnden och humanistiska nämnden utifrån kandidater som allmänheten haft möjlighet att nominera.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-12-18