Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Trygghetsundersökning pågår i kommunen

Under hösten genomför Örnsköldsviks kommun tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning om medborgarnas trygghet och säkerhet. Syftet med undersökningen är att förbättra kunskapen om hur befolkningen i olika delar av Sverige, i olika åldrar och med olika bakgrund, ser på sin egen trygghet och säkerhet och vad som upplevs som hot och risker.

Totalt skickas enkäten ut till 800 slumpvis utvalda personer i Örnsköldsviks kommun i åldrarna 18- 79 år. Enkäten skickas ut fysiskt via post och kan besvaras under vecka 36- 47.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att svara på enkäten och berättar om sin upplevelse av trygghet och säkerhet, men även vilka hot och risker de ser. Resultatet utgör ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet men även vad som kan förbättras för att Örnsköldsvik fortsatt ska vara en trygg och säker kommun, säger Andreas Isaksson, säkerhetschef vid Örnsköldsviks kommun.

Mer information om undersökningen hittar du på www.msb.se/trygghetsenkatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-09-04