Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tillitsdelegationen besöker hemtjänsten i Örnsköldsvik

Onsdag 3 maj besöker representanter från regeringens Tillitsdelegation Örnsköldsvik. Delegationen, som bland annat har till uppdrag att främja idé- och verksamhetsutveckling inom kommunal verksamhet, kommer för att ta del av välfärdsförvaltningens projekt ”Koll på hemtjänsten”.

”Koll på hemtjänsten” är ett utvecklingsarbete som pågår inom samtliga hemtjänstgrupper och som även involverar kommunens biståndshandläggare. Syftet är att genom en kvalitetssäkrad process leverera bästa tjänst till varje brukare, skapa en god arbetsmiljö med bemanning efter behov och därmed rätt användning av ekonomiska resurser. En ökad medborgarnytta och en effektivare verksamhet.

”Koll på hemtjänsten” startade våren 2016 och innefattar bland annat säkring av informationsvägar, processkartläggningar, behovs- och tidsanalyser, handledning och utbildningar. Konkreta mål som satts upp är att:

  • alla brukare ska känna till vem som är hans eller hennes kontaktperson
  • alla brukare ska ha en uppdaterad genomförandeplan
  • medarbetarnas arbetstid ska till 70 procent utföras hemma hos brukare
  • överenskomna insatstimmar enligt genomförandeplan ska utföras till minst 95 procent
  • brukarnas upplevelse av nöjdhet, trygghet, bemötande och tillräckligt med tid ska öka.

Tillitsdelegationen kommer vid besöket i Örnsköldsvik att få en redovisning av ”Koll på hemtjänsten” samt även besöka en hemtjänstgrupp för att ta del av hur utvecklingsarbetet genomförs i praktiken.

 

Mer inforrmation om Tllitsdelegationens uppdrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-05-02